I Z J A V A kućanstvo (35,5 KB) I Z J A V A_ne kućanstvo (36,4 KB) Zahtjev za odjavu koristenja javne usluge za nekretninu koja se trajno ne koristi (21,2 KB) Zahtjev za odvoz glomaznog otpada (39,6 KB) Zahtjev za promjenu veličine spremnika (124,7 KB) Obrazac suglasnosti za prihvat računa u elektroničkom obliku (146,4 KB) DECLARATION OF CONSENT TO ELECTRONIC INVOICING (116,7 KB) I Z J A V A Korisnici kućanstvo koji su fizičke osobe - iznajmljivači (51,8 KB)