Zahtjev za odvoz glomaznog otpada (39,6 KB) Zahtjev za promjenu veličine spremnika (109,2 KB) Zahtjev za odjavu korištenja javne usluge za nekretninu koja se trajno ne koristi (19,8 KB) Obrazac suglasnosti za prihvat računa u elektroničkom obliku (146,4 KB) DECLARATION OF CONSENT TO ELECTRONIC INVOICING (116,7 KB) Izjava o načinu korištenja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada - KATEGORIJA KUĆANSTVO (157,5 KB) Izjava o načinu korištenja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada - KATEGORIJA GOSPODARSKI SUBJEKT (156,9 KB) I Z J A V A Korisnici kućanstvo koji su fizičke osobe - iznajmljivači (51,8 KB)