OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 10. st. 4. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine broj 19/22) obavještavamo potrošače da prigovor kojim iznose svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljenu robu, pruženu uslugu ili poslovanje trgovca s potrošačem mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu:

Usluga d.o.o., Šime Kurelića 22, 52000 Pazin

ili dostaviti e-poštom na adresu:   info@usluga-pazin.hr

Odgovor na prigovor dati ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora. Prilikom podnošenja prigovora obavezno navesti podatke: ime i prezime, te adresu za dostavu odgovora.