Odluke

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Pazina (5,8 MB) Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Cerovlje (10,6 MB) Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Gračišće (10,7 MB) Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Karojba (5,7 MB) Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Lupoglav (9,7 MB) Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Motovun (4,7 MB) Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Tinjan (12,1 MB) Odluka o načinu prižanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Sveti Petar u Šumi (1,9 MB)


Očitovanja i Zaključci 

Očitovanje i zaključak na Cjenik_Grad Pazin (536,6 KB) Očitovanje i zaključak na Cjenik_Općina Cerovlje (95,6 KB) Očitovanje i zaključak na Cjenik_Općina Gračišće (555,8 KB) Očitovanje i zaključak na Cjenik_Općina Tinjan (642,5 KB) Zaključak o davanju suglasnosti na Cjenik_Općina Karojba (328,3 KB) Zaključak o davanju suglasnosti na Cjenik_Općina Lupoglav (326,8 KB) Zaključak o očitovanju i suglasnosti na Cjenik_Općina Motovun (59,0 KB) Očitovanje i zaključak na Cjenik_Općina Sveti Petar u Šumi (636,7 KB)


Cjenik

Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada (2,5 MB)