Ribarnica

EU projekt:  Adaptacija dijela poslovne građevine – uređenje ribarnice“

Sredstva su odobrena za provedbu projekta pod nazivom "Adaptacija dijela poslovne građevine – uređenje ribarnice".

Projekt sufinanciran od strane Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Odlukom Ministarstva poljoprivrede, Uprave za ribarstvo, projektu je dodijeljena potpora najviše vrijednosti u iznosu od 71.040,54 EUR. Doprinos EU sredstava je 85% te iznosi 60.384,46 EUR, a RH 10.656,08 EUR dok  udio javne potpore i bespovratnih sredstava iznosi 100% ukupno prihvatljivih troškova. Projekt se provodi prema u okviru FLAG natječaja Mjera 2. Ulaganja u prodajna mjesta, kušaone i nabava vozila za proizvode ribarstva i akvakulture s jedinstvenim vizualnim identitetom "FLAG-a Istarski švoj". 

Opći cilj projekta:

  1. Uloga Dobrog ulova u ribarskoj zajednici, zdravoj prehrani i lokalnoj održivosti,
  2. Prednost kupnje i konzumacije proizvoda označenih zaštitnim znakom jedinstvenog vizualnog identiteta na proizvodima iz uvoza,
  3. Sezonalnost proizvoda ribarstva i akvakulture.

Sažetak projekta:

Projekt obuhvaća slijedeće aktivnosti:

  1. Adaptacija dijela poslovne građevine – uređenje ribarnice
  2. Promotivne aktivnosti vezane uz promociju predmeta potpore korištenjem jedinstvenog vizualnog identiteta ribarskog područja, lokalnih proizvođača, proizvoda i usluga u sektoru ribarstva,
  3. Izrada projektne dokumentacije.

Vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost projekta: 71.040,54 EUR

Javna potpora : 71.040,54 EUR
Iznos koji sufinancira EU: 60.384,46 EUR
Iznos koji sufinancira RH: 10.656,08 EUR