Zanima me informacija u vezi odvoza glomaznog otpada. Kako mogu naručiti kontejner za odvoz glomaznog otpada?

Odvoz i zbrinjavanje glomaznog otpada za fizičke osobe besplatno je jednom godišnje do dva metra kubična. U rubrici Usluge-Čistoća-Glomazni otpad možeti saznati više infromacija te preuzeti Zahtjev za odvoz glomaznog otpada.

Smije li se otpad ostavljati pored spremnika?

Nikakav se otpad, bilo da se radi o običnom kućnom otpadu ili o odvojeno prikupljenim vrstama otpada ne smije ostavljati pored spremnika. Osim što se radi o kršenju komunalnog reda te je time podložno sankcijama komunalnog redarstva, tako ostavljen otpad privlači životinje poput štakora, žohara i muha što pogoduje širenju bolesti. Također, otpad razvija i neugodan miris, a i vizualno narušava izgled grada u kojem živimo.

Što mogu napraviti ako vidim nekoga da odlaže otpad na nepropisan način?

Ako se takva situacija dogodi, treba dokumentirati (fotografirati) i prijaviti događaj komunalnom redaru.

Spremnici za otpad nisu ispražnjeni prema rasporedu odvoza. Kome se obratiti?

Korisnici usluge se u tom slučaju trebaju javiti voditelju čistoće na broj telefona 091 624 27 72.

Želim promijeniti ime nositelja računa. Koje dokumente je potrebno dostaviti?

Potrebno je dostaviti presliku vlasničkog lista ili rješenja o nasljedstvu ili presliku smrtnog lista. 

Želim se prijaviti kao novi korisnik. Kako to mogu učiniti? 

Prijaviti se možete osobno, poštom ili e-mailom uz dostavu dokaza o vlasništvu nekretnine.  

Da li je potrebno javiti promjenu namjene prostora?

Bilo kakve promjene namjene prostora trebaju biti prijavljene.  

Tko održava i čisti spremnike za otpad?

Spremnike održavaju korisnici usluge dok davatelj usluge jednom godišnje vrši pranje svih zajedničkih spremnika.

Priznajem da sam auto parkirao na mjestu koje se naplaćuje, ali zadržao sam se samo pola sata. Zašto mi je izdana dnevna parkirna karta od 10,62 eur?

Korištenje javnih parkirališta u gradu Pazinu, koja su odgovarajuće označena prometnom signalizacijom, naplaćuje se. Korisnik parkiranja - vlasnik vozila podliježe plaćanju dnevne karte, a ako želi koristiti parkiranje u kraćem vremenskom trajanju može kupiti jednosatnu ili višesatnu kartu putem automata na parkiralištu ili mobilnim telefonom. Korisnik parkirališta može kupiti i godišnju kartu po povlaštenim uvjetima. Nadzor nad naplatom parkiranja vrši ovlaštena osoba koja izdaje dnevne karte korisnicima koje ne plate parkiranje na jedan od opisanih načina. 

Koju naknadu može naplaćivati uprava groblja?

Prema Zakonu o grobljima, uprava groblja ima pravo naplatiti dvije naknade. Prva je naknada jednokratna i naplaćuje se prilikom davanja grobnog mjesta na korištenje na neodređeno vrijeme i o tome uprava groblja donosi rješenje. Drugu naknadu korisnik plaća godišnje za  korištenje grobnog mjesta, a neplaćanjem iste kroz zakonom propisano razdoblje od 10 godina  smatra se napuštanjem grobnog mjesta/grobnice s kojim uprava groblja može slobodno raspolagati, tj.  može ga  ponovo dodijeliti na korištenje pod uvjetom da je od posljednjeg ukopa u taj grob proteklo 15 godina, odnosno da je od ukopa u grobnicu proteklo 30 godina.

Zanima me raspored odvoza otpada na području naselja gdje živim. Gdje ga mogu pročitati?

Raspored odvoza otpada za 2024. godinu možete vidjeti na našoj web stranici:  Raspored odvoza miješanog i reciklabilnog otpada za 2024. godinu  ili putem aplikacije  moj-otpad.info

Kad ćete zamijeniti pijesak u parkovima gdje se igraju djeca?

Pijesak se u parkovima dosipava odnosno mijenja jednom godišnje, u proljeće, a sukladno Planu održavanja javnih površina koji donosi Grad Pazin. 

Zanima me kako doći i što je sve potrebno za maleni štand na tržnici? Imam otvoren opg i htjela bih prodavati jagode.

Sve potrebne informacije oko iznajmljivanja štanda za prodaju na našoj tržnici možete dobiti na telefon 052 619 030. Štand (ili klupa) se može iznajmiti na dnevnoj bazi, a moguće je i trajnije iznajmljivanje sklapanjem ugovora, ovisno o Vašim potrebama. Hvala na interesu.

Gdje se mogu lijepiti plakati u Pazinu? Koga mogu tražiti dozvolu?

Plakati i oglasi mogu se postavljati na oglasnim stupovima, oglasnim pločama i drugim oglasnim predmetima koje odredi Grad Pazin. Grad Pazin je nama povjerio poslove oglašavanja i plakatiranja. Za postavljanje plakata možete nam se obratiti radnim danom od 7:00 do 15:00 sati. Usluga plakatiranja naplaćuje se prema cjeniku koji možete pronaći na ovim stranicama.