Javna nabava za 2016. godinu

Plan nabave roba, radova i usluga za 2016. godinu - Izmjene i dopune (369,0 KB) Plan nabave roba, usluga i radova za 2016. godinu (256,4 KB) Registar ugovora i okvirnih sporazuma za 2016. godinu (303,0 KB)