Javna nabava za 2015. godinu

Registar ugovora i okvirnih sporazuma za 2015. godinu (332,7 KB) Izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i radova za 2015. godinu (196,3 KB) Plan nabave roba, usluga i radova za 2015.-objava (54,6 KB)