Javna nabava za 2020. godinu

Plan nabave roba, radova i usluga za 2020. godinu (135,1 KB) Plan nabave roba, radova i usluga za 2020. godinu (36,2 KB) Registar ugovora i okvirnih sporazuma 2020. (383,8 KB)