Glomazni otpad

Sukladno članku 39. Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pazina usluga odvoza glomaznog otpada obavlja se bez naknade u količini od 2 mᶾ jednom godišnje za svakog registriranog korisnika koji:

 • koristi javnu uslugu prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada u kategoriji kućanstva
 • ima podmirene obveze prema davatelju usluge

Ukoliko ne zadovoljavate gore navedene kriterije, uslugu odvoza glomaznog otpada naplaćujemo prema važećem cjeniku.

Primopredaja glomaznog otpada vršit će se počevši od 1. ožujka 2019. godine, radnim danom od 07.00 do 15.00. sati. Obavijestiti ćemo Vas dan prije dolaska, a naš vozač kontaktirati će Vas o točnom terminu primopredaje. Glomazni otpad pripremite na prikladno mjesto na adresi obračunskog mjesta. Korisnik je dužan prisustvovati primopredaji, ukoliko nije u mogućnosti, zamijeniti ga može netko od ukućana.

Zajedno sa glomaznim otpadom NE odlagati sljedeći otpad: elektronski otpad, građevinski materijal (šuta, crijep i sl.), opasan otpad, odrezane grane i grmlje, gume, pepeo, otpadna ulja, boje i lakove, komunalni otpad, selektivni otpad (papir, plastika i staklo).

Ukoliko imate otpad da nije glomazni otpad možete ga zbrinuti na nekoliko načina:

 • pozivom na besplatni telefon 0800 444 110 (od 8-16 sati)
 • putem SMS-a na broj 098 444 110
 • unosom naloga na web stranici www.eeotpad.com
 • putem elektroničke pošte prijava@eeotpad.com
 • pozivom ovlaštenog sakupljača: Metis d.d. 0800 0051
 • pozivom ovlaštenog sakupljača: Frigomatic 099 239 39 29

Odnesite:

 • otpadne gume kod vulkanizera
 • stare akumulatore u prodavaonice auto dijelova
 • staro motorno ulje, nauljenu ambalažu, filtre i slično u odgovarajuće spremnike na benzinskim postajama

Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na broj telefona 052 619 032 ili na e-mail zeljko.grzinic@usluga-pazin.hr