Uprava Društva organizira rad putem organizacijskih jedinica, ureda tehnike i ureda uprave te odjela zajedničkih poslova: 

  1. Ured tehnike
  2. Ured uprave
  3. OJ Čistoća
  4. OJ Komunalne djelatnosti
  5. OJ Izgradnja i održavanje

Odjeli zajedničkih poslova:

  1. Odjel financijskih i računovodstvenih poslova
  2. Odjel pravnih, kadrovskih i općih poslova
  3. Odjel nabave, razvoja i kontrolinga

Organizacijska shema:

ORGANIZACIJSKA SHEMA USLUGA D.O.O..png