Uprava Društva organizira rad putem organizacijskih jedinica, te odjela zajedničkih poslova: 

  1. OJ Čistoća
  2. OJ Komunalne djelatnosti
  3. OJ Izgradnja i održavanje

Odjeli zajedničkih poslova:

  1. Odjel financijskih i računovodstvenih poslova
  2. Odjel pravnih, kadrovskih i općih poslova
  3. Odjel nabave, razvoja i kontrolinga