Nerazvrstane ceste

Usluga d.o.o. posjeduje svu potrebnu opremu i strojeve za održavanje i sanaciju nerazvrstanih cesta. Radovi na području Grada Pazina i okolnih općina izvode se na temelju naloga lokalne samouprave koja iz svog proračuna osigurava potrebna sredstva.

Osim nasipavanja neasfaltiranih putova, poravnavanja i sabijanja materijala, osposobljeni smo i za asfaltiranje manjih površina, kao i za popravke oštećenih kolnika.

Ukoliko Vam je potrebna naša usluga za spomenute radove možete se obratiti na broj telefona: 052/ 619-030 ili 052/619-135