EDUKACIJA

Materijali izrađeni u sklopu EU projekta „Nabava specijalnog komunalnog vozila od min. 14 m3 za odvojeno prikupljanje otpada“

Materijali izrađeni u sklopu EU projekta „ProEduEko – ZNANJEM DO EFIKASNIJEG GOSPODARENJA OTPADOM“

 • Letak “Kako pravilno odvajati otpad” možete preuzeti  ovdje
 • Letak “Kako spriječiti nastajanje otpada” možete preuzeti  ovdje
 • Letak “Što je ponovna uporaba predmeta” možete preuzeti  ovdje
 • Letak “Kućno kompostiranje” možete preuzeti  ovdje
 • Letak za talijansku manjinu možete preuzeti  ovdje
 • Letak za poslovnu javnost možete preuzeti  ovdje
 • Letak za turiste možete preuzeti  ovdje
 • Plakati  A2 plakatjumbo
 • Slikovnica za djecu  slikovnica
 • Brošura za edukatore  brošura

Materijali izrađeni u sklopu EU projekta Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u sklopu odlagališta otpada „Jelenčići V“ 

 • Letak reciklažnog dvorišta možete preuzeti ovdje  

45390873_2228249594123190_7624592283647606784_o.jpg

PRESS CLIPPING

 • Grad Pazin i pazinska Usluga podijelile didaktičke igračke vrtićima  link  
 • Javna tribina u pazinskom Spomen Domu na temu održivog gospodarenja otpadom  link
 • Tribina o reciklažnom dvorištu i održivom gospodarenju otpadom link
 • Poznati chefovi u Pazinu snimili edukativni video na temu izbjegavanja rasipanja hrane link  
 • OD PIRUNA DO POLJA: PENSAJ, POJI I NE HITAJ Verzota i boškarin na tri načina, skoro bez otpada link  
 • Pazin sanirao sva svoja odlagališta i postao jedan od gradova predvodnika učinkovitog gospodarenja otpadom u Hrvatskoj link
 • Pazin: Spremnici za sakupljanje otpadnih jestivih ulja postavljeni na pet gradskih lokacija link
 • Radionica 'Od piruna do polja. Pensaj, poji, ne hitaj' link  
 • "OD PIRUNA DO POLJA. PENSAJ, POJI, NE HITAJ!" Odlična inovativna jela od lokalnih sezonskih namirnica bez neiskorištenih ostataka" link