Javna nabava za 2020. godinu

Plan nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu (322,9 KB) Plan nabave roba, radova i usluga za 2020. godinu (36,2 KB) Plan nabave roba, radova i usluga za 2020. godinu (135,1 KB) Popis gospodarskih subjekata s kojima Usluga d.o.o., kao javni naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (230,3 KB) Pravilnik o provedbi jednostavne nabave (2,7 MB) Registar ugovora i okvirnih sporazuma 2020. (383,8 KB)