Javna nabava za 2021. godinu

Plan nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu (322,9 KB)


Dokumenti

Popis gospodarskih subjekata s kojima Usluga d.o.o., kao javni naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (230,3 KB) Pravilnik o provedbi jednostavne nabave (2,7 MB)