Oglasi i plakatiranje

Poslove oglašavanja i plakatiranja obavlja trgovačko društvo Usluga d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti Pazin sukladno odredbama Odluke o obavljanju poslova oglašavanja i plakatiranja (Službene novine Grada Pazina broj 24/11 i 34/12), kojom se uređuju način i uvjeti za obavljanje komunalnih djelatnosti trgovačkog društva.

Oglašavanja i plakatiranje:

Opis usluge cijena bez PDVa PDV sa PDVom Količina
Veličina (format) oglasa do B2 do 7 dana 1.59 € 25 % 1.99 € 0
Veličina (format) oglasa B2 i više do 7 dana 2.12 € 25 % 2.65 € 0
Veličina (format) oglasa do B2 od 7 do 21 dana 3.19 € 25 % 3.98 € 0
Veličina (format) oglasa od B2 i više od 7 do 21 dana 4.25 € 25 % 5.31 € 0
Ukupna cijena bez PDV-a 0,00 €
Zatraži ponudu za usluge