Oglasi i plakatiranje

Poslove oglašavanja i plakatiranja obavlja trgovačko društvo Usluga d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti Pazin sukladno odredbama Odluke o obavljanju poslova oglašavanja i plakatiranja (Službene novine Grada Pazina broj 24/11 i 34/12), kojom se uređuju način i uvjeti za obavljanje komunalnih djelatnosti trgovačkog društva.

Oglašavanja i plakatiranje:

Opis usluge cijena bez PDVa PDV sa PDVom Količina
Veličina (format) oglasa do B2 do 7 dana 12,00 kn / 1.59 € 25 % 15.00 kn / 1.99 € 0
Veličina (format) oglasa B2 i više do 7 dana 16,00 kn / 2.12 € 25 % 20.00 kn / 2.65 € 0
Veličina (format) oglasa do B2 od 7 do 21 dana 24,00 kn / 3.19 € 25 % 30.00 kn / 3.98 € 0
Veličina (format) oglasa od B2 i više od 7 do 21 dana 32,00 kn / 4.25 € 25 % 40.00 kn / 5.31 € 0
Ukupna cijena bez PDV-a 0,00 kn
Zatraži ponudu za usluge