Javna nabava za 2019. godinu

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2019. (224,6 KB) Plan nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu (65,9 KB) Plan nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu (190,5 KB)