Parkirališta

Primjenom Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja (SN Grada Pazina 29/10 i izmjene SN Grada Pazina 41//14 i 39/17), Usluga d.o.o. upravlja, organizira i naplaćuje parkiranje na pet lokacija u središnjem dijelu grada Pazina počevši od lipnja 2004. godine. Temeljem nove Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja (SN Grada Pazina 41/14), dodatno se pod naplatu uvodi i parkiralište iza Spomen doma.

Lokacije parkirališta su na Trgu Slobode, ulica Narodnog doma, ulica 25. rujna, ulica Dinka Trinajstića, Muntriljska ulica te parkiralište iza Spomen doma na 300 parkirnih mjesta.

Naplata parkiranja vrši se radnim danima od 07,00 do 19,00 sati, na parkiralištu iza Spomen doma od 07,00 do 18,00 sati, a subotom od 07,00 do 14,00 sati.

Naplata parkiranja ne vrši se nedjeljom i blagdanom te na Dan grada Pazina i pučku feštu RIM.

CIJENA PARKIRANJA:

Naplata parkiranja vrši se dnevnom parkirališnom kartom, satnom parkirališnom kartom ili kupnjom povlaštene godišnje parkirališne karte.

Za plaćanje korištenja javnih parkirališta koristi se dnevna parkirališna karta u iznosu od 80,00 kuna.

Cijena parkiranja iznosi 4,00 kune/sat za plaćanje kovanicama na parkirališnom automatu ili korištenjem m-parking usluge plaćanja parkiranja SMS porukom na broj 708535 u ulici Dinka Trinajstića, 25.rujna, Trg slobode i Muntriljskoj ulici te na broj 708530 u ulici Narodnog doma i na parkiralištu iza Spomen doma u ulici Joakima Rakovca.

Cijena za korištenje parkirališnih mjesta za autobuse u ulici Gradskih igrališta iznosi 20 kuna/sat koja se uplaćuje na parkirališnom  automatu smještenog na parkiralištu iza Spomen doma, u ulici Joakima Rakovca. 

Cijena ostaje nepromijenjena kroz čitavu godinu. Naplaćuje se svaki započeti sat parkiranja uz vremensku toleranciju od 5 minuta.

POVLAŠTENE KARTE I GODIŠNJA REZERVACIJA

Cijena povlaštene godišnje parkirališne karte za stanare na  Trgu Slobode, u ulicama Narodnog doma, 25.rujna, Muntriljska, 15. siječnja i Prolaz Jože Šurana iznosi 250,00 kuna.

Cijena dodatno povlaštene godišnje parkirališne karte za umirovljenike s prebivalištem na području Grada Pazina iznosi 150,00 kuna.

Cijena povlaštene godišnje parkirališne karte za fizičke osobe s prebivalištem na području Grada Pazina iznosi 400,00 kuna.

Cijena povlaštene godišnje parkirališne karte za pravne osobe sa sjedištem i/ili poslovnim prostorom na području Grada Pazina i za fizičke osobe koje nisu s područja Grada Pazina, a rade u Gradu Pazinu (u skladu s Odlukom) iznosi 600,00 kuna.

Naknada za godišnju rezervaciju mjesta iznosi 3.000,00 kuna.

U cijenu naplate parkiranja uključen je PDV.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u:

Usluga d.o.o. Pazin:
Družbe Sv. Ćirila i Metoda 4 (blagajna i parkirališne usluge)
Šime Kurelića 22 (zgrada Uprave)

Ili na brojeve telefona:

052/624-092, 091/624-2785 – prodaja povlaštenih parkirališnih karata
052/619-032, 091/624-2777 – odgovorna osoba

Za vozilo i predmete u vozilu ne odgovaramo.

Dnevna parkirališna karta

Dnevna parkirališna karta

80.00 kn

Dnevno
PDV: 25%
(cijena bez PDV-a: 64,00 kn).

Dodatna povlaštena parkirališna karta za fizičke osobe

Dodatna povlaštena parkirališna karta za fizičke osobe

250.00 kn

Godišnje
PDV: 25%
(cijena bez PDV-a: 200,00 kn).

Naknada za rezervaciiu parkirališnog mjesta

Naknada za rezervaciiu parkirališnog mjesta

3,000.00 kn

Godišnje
PDV: 25%
(cijena bez PDV-a: 2.400,00 kn).

Parkirališna karta za autobuse

Parkirališna karta za autobuse

20.00 kn

1 sat
PDV: 25%
(cijena bez PDV-a: 16,00 kn).

Parkirališna karta za osobna vozila

Parkirališna karta za osobna vozila

4.00 kn

1 sat
PDV: 25%
(cijena bez PDV-a: 3,20 kn).

Povlaštena parkirališna karta za fizičke osobe

Povlaštena parkirališna karta za fizičke osobe

400.00 kn

Godišnje
PDV: 25%
(cijena bez PDV-a: 320,00 kn).

Povlaštena parkirališna karta za pravne osobe i zaposlenike

Povlaštena parkirališna karta za pravne osobe i zaposlenike

600.00 kn

Godišnje
PDV: 25%
(cijena bez PDV-a: 480,00 kn).