Kontakt

Kontakt podaci Službenika za zaštitu podataka su:

Ime i prezime: Marija Kiković
Adresa i mjesto rada: Pazin, Šime Kurelića 22
Službeni telefon: 052 619 033, fax 052 624 998

E – mail adresa: marija.kikovic@usluga-pazin.hr

Dokumenti

Pravilnik o prikupljanju, obradi, korištenju i zaštiti osobnih podataka (1,6 MB) Pravilnik o poslovnoj i profesionalnoj tajni (441,1 KB) Odluka o sadržaju informacije privatnosti (172,3 KB)