Raspored odvoza selektivnog otpada za 2024. godinu

Raspored odvoza otpada za 2024. godinu možete vidjeti i putem aplikacije  moj-otpad.info
Raspored odvoza selektivnog otpada za 2024 godinu Pazin.pdf (1,1 MB) Raspored odvoza selektivnog otpada za 2024 godinu Cerovlje.pdf (465,4 KB) Raspored odvoza selektivnog otp ada za 2024 godinu Gracisce.pdf (442,4 KB) Raspored odvoza selektivnog otpada za 2024 godinu Karojba.pdf (444,8 KB) Raspored odvoza selektivnog otpada za 2024 godinu Lupoglav.pdf (274,6 KB) Raspored odvoza selektivnog otpada za 2024 godinu Motovun.pdf (442,7 KB) Raspored odvoza selektivnog otpada za 2024 godinu Sv Petar u sumi.pdf (274,6 KB) Raspored odvoza selektivnog otpada za 2024 godinu Tinjan.pdf (443,2 KB)

Raspored odvoza selektivnog otpada za 2024. godinu - POSLOVNI KORISNICI

 

Raspored odvoza selektivnog otpada za 2024. godinu za poslovne korisnike (165,1 KB)