Javna nabava za 2013. godinu

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2013. (56,3 KB) Plan nabave roba, usluga i radova za 2013. (90,0 KB) Izmjene Plana nabave roba, usluga i radova za 2013. (37,0 KB) Plan ulaganja u opremu i investicije za 2013. (37,8 KB)