Javna nabava za 2014. godinu

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma - 2014. (58,0 KB) Plan nabave roba, usluga i radova za 2014. (43,8 KB) Izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i radova za 2014. (39,3 KB)