Javna nabava za 2017. godinu

Registar ugovora i okvirnih sporazuma za 2017. godinu (399,0 KB) Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu (213,5 KB) Plan nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu (274,3 KB)