Javna nabava za 2012. godinu

Registar ugovora i okvirnih sporazuma 2012 (44,5 KB) Izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i radova za 2012. (38,3 KB) Plan ulaganja u investicije 2012. (24,9 KB) Plan nabave roba, usluga i radova za 2012. (20,3 KB)