Održavanje oborinske odvodnje

Održavanje oborinske kanalizacije vrši se prema godišnjem programu održavanja komunalnih objekata u Gradu Pazinu. Kontrola i čišćenje oborinskih slivnih rešetki kao i slivnika vrše se dva puta godišnje i to u proljeće i jesen. Programom je definirano i dodatno čišćenje u izvarednim situacijama.

Za sve informacije u vezi sa održavanjem javnih površina možete nazvati na broj telefona: 052 619 030 ili odgovornu osobu na 091 624 2772