Primanje računa e-mailom

Kako bi svi zajedno doprinijeli zaštiti šuma, racionalizaciji troškova te pravovremenoj dostavi računa, uspostavljena je besplatna usluga slanja računa u elektroničkom obliku, kojom Vam se omogućuje da se računi za uslugu odvoza otpada i godišnju grobnu naknadu umjesto u papirnatom obliku kao do sada, šalju na Vašu e-mail adresu.

Ukoliko želite primati račune putem e-maila ispunite obrazac suglasnosti u nastavku:

SUGLASNOST ZA PRIHVAT RAČUNA U ELEKTRONIČKOM OBLIKU

Račun za odvoz otpada:

Račun za godišnju grobnu naknadu:

Osobni podaci: