Selektivno odvajanje otpada

NA KOJI NAČIN ODVAJATI OTPAD?

Na području davatelja javne usluge, za korisnike u sustavu polupodzemnih spremnika, na urbanom području reciklabilni otpad odlaže se u polupodzemne spremnike za reciklabilni otpad koji se nalaze na "zelenim otocima", dok na ruralnom području svaka nekretnina zadužuje vlastite čipirane spremnike i to: spremnik za odvojeno prikupljanje reciklabilnog papira i kartona (plavi spremnik) te plastike i metala (žuti spremnik). Takvom infrastrukturom omogućuje se smanjenje količine miješanog komunalnog otpada, povećanje kvalitete odvojenog otpada i povećanje postotka odvajanja otpada.

Letak - Kako pravilno odvajati otpad?       

Letak_-_opdvajanje_otpada.pdf,   

Leaflet_-_waste_separation.pdf   

NA KOJI NAČIN ODVAJATI STAKLO? 

Zbog manjih količina otpadnog stakla korisnici nisu dobili vlastiti spremnik za staklo, a staklenu otpadnu ambalažu korisnici će moći i dalje odlagati na za to predviđena mjesna na javnim površinama.    

KOLIKO ĆE ME TO KOŠTATI?

Usluga mjesečnog pražnjenja i zbrinjavanja odvojeno sakupljenog otpada uključena je u cijenu minimalne javne usluge za miješani komunalni otpad, odnosno vrši se bez dodatne naknade.

KADA KREĆE PRAŽNJENJE SPREMNIKA?

Prikupljanje selektivnog otpada putem individualnih spremnika započet će s 1. listopadom 2021. za područje Općine Karojba, Cerovlje, Gračišće, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan, a s 1. studenim 2021. za područje Grada Pazina.

Korisnici usluge dužni su na večer dan prije ili u jutarnjim satima na dan odvoza, prema rasporedu, spremnike iznijeti na javnu površinu, na način da ne ometaju javni promet na kolniku ili pješačkoj stazi.

KOLIKO ČESTO ĆE SE PRAZNITI SPREMNICI?

Spremnici će se prazniti jednom mjesečno, sukladno rasporedu objavljenom  na stranici.

ŠTO I KAKO ODVAJATI?

U plave spremnike za papir treba odlagati:

novine, časopisi, prospekti, katalozi, knjige, telefonski imenici, pisaći i kompjutorski papir, pisma, uredske tiskovine, papirnate vrećice, mape, kartonski fascikli, kartonske kutije (bez ljepljive trake, plastike, stiropora, metala i sl.), kartonska ambalaža.

U plave spremnike za papir NE SMIJE SE odlagati:

tetrapak, plastificirani papir (npr. papir za suhomesnate i mliječne proizvode s uslužnog pulta), upotrijebljene papirnate maramice, salvete i ubrusi, metalizirani papir, korišteni papirnati tanjuri i čaše, fotografije i foto papir, vlažni i prljavi papir i karton, plastificirane ili kožne korice knjiga i sl.

U žute spremnike za plastiku i metal treba odlagati:

tetrapak ambalaža mlijeka, sokova i sl., boce od pića, jogurta, ulja i octa, deterdženata, šampona i sredstava za osobnu higijenu, plastični čepovi i poklopci, najlon vrećice, limenke, konzerve, metalna ambalaža, metalni poklopci i čepovi.

U žute spremnike za plastiku i metal NE SMIJE SE odlagati:

plastična i metalna ambalaža opasnih tvari, motornih ulja, sredstva za zaštitu bilja, boja, sprejeva, lakova i sl., stiropor, spužva, omoti slatkiša, grickalica, smrznutih proizvoda, celofan, plastificirani papir, posuđe, cijevi i pelene.

KAKO ODRŽAVATI SPREMNIKE?

Korisnici su dužni postupati s otpadom na način koji ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i ne dovodi do rasipanja otpada oko spremnika i ne uzrokuje pojavu neugode drugoj osobi zbog mirisa otpada, kao i predati odvojeno miješani komunalni otpad, reciklabilni komunalni otpad, opasni komunalni otpad i glomazni otpad. Ako korisnik ne ispunjava ove obveze dužan je platiti davatelju usluge ugovornu kaznu.

ŠTO SA OSTALIM VRSTAMA OTPADA?

Uz spremnike za papir, plastiku i zelene otoke za staklo, spremnike za odjeću i obuću, na 5 lokacija (ulica Jurja Dobrile 1, Dinka Trinajstića, Muntriljska 7, Zagrebačka ulica 2, te na Reciklažnom dvorištu: Jelenčići 61e, Pazin) postavljeni su i spremnici za sakupljanje otpadnih jestivih ulja, u koje građani mogu potpuno besplatno zbrinuti ulje koje je korišteno za kuhanje. Ulje iz friteze, ribljih konzervi, i sl. građani mogu zbrinuti tako da ulje najprije sakupe u plastičnu bocu koju tek onda ubacuju u spremnik za sakupljanje. 

Za posebne vrste ostpada građanima je na raspolaganju reciklažno dvorište te mobilno reciklažno dvorište

Za sva dodatna pitanja i pojašnjenja slobodno nam se obratite na info@usluga-pazin.hr ili tel: 052 619 032

 

Raspored odvoza miješanog i reciklabilnog otpada za 2024. godinu

Raspored odvoza miješanog i reciklabilnog otpada za Grad Pazin za 2024. godinu

Raspored odvoza miješanog i reciklabilnog otpada za Općinu Cerovlje za 2024. godinu

Raspored odvoza miješanog i reciklabilnog otpada za Općinu Tinjan za 2024. godinu

Raspored odvoza miješanog i reciklabilnog otpada za Općinu Sveti Petar u Šumi za 2024. godinu

Raspored odvoza miješanog i reciklabilnog otpada za Općinu Gračišće za 2024. godinu

Raspored odvoza miješanog i reciklabilnog otpada za Općinu Karojba za 2024. godinu

Raspored odvoza miješanog i reciklabilnog otpada za Općinu Motovun za 2024. godinu

Raspored odvoza miješanog i reciklabilnog otpada za Općinu Lupoglav za 2024. godinu

Raspored odvoza selektivnog otpada za 2024. godinu za poslovne korisnike

Raspored odvoza selektivnog otpada za 2024. godinu za poslovne korisnike