Selektivno odvajanje otpada

Poštovani korisnici,

u ponedjeljak 6. rujna 2021. započela je podjela dugo očekivanih individualnih spremnika za odvojeno prikupljanje reciklabilnog papira i kartona (plavi spremnik) te plastike i metala (žuti spremnik). Cilj podjele individualnih spremnika je smanjenje količine miješanog komunalnog otpada,  povećanje kvalitete odvojenog otpada i povećanje postotka odvajanja otpada.

Svi spremnici opremljeni su „smart nadogradnjom“, što znači da je u svaki spremnik  ugrađen čip kako bi se mogle pratiti količine odvojenog otpada na području davatelja usluge. S obzirom na veličinu spremnika (2 x 240 litara) i mogući problem transporta za korisnike, Usluga d.o.o. odlučila je da će spremnike dostavljati korisnicima na kućnu adresu. Cilj jednomjesečnog pražnjenja spremnika utjecao je na odabir veličine dodijeljenih spremnika. 

KOLIKO ĆE ME TO KOŠTATI?

Usluga mjesečnog pražnjenja i zbrinjavanja odvojeno sakupljenog otpada uključena je u cijenu minimalne javne usluge za miješani komunalni otpad, odnosno vrši se bez dodatne naknade.

KADA KREĆE PRAŽNJENJE SPREMNIKA?

Prikupljanje selektivnog otpada putem individualnih spremnika započet će s 1. studenim 2021.

! ! Korisnici usluge dužni su na dan odvoza, prema rasporedu, spremnike iznijeti na javnu površinu, na način da ne ometaju javni promet na kolniku ili pješačkoj stazi.

ŠTO I KAKO ODVAJATI?

U plave spremnike treba odlagati:

novine, časopisi, prospekti, katalozi, knjige, telefonski imenici, pisaći i kompjutorski papir, pisma, uredske tiskovine, papirnate vrećice, mape, kartonski fascikli, kartonske kutije (bez ljepljive trake, plastike, stiropora, metala i sl.), kartonska ambalaža.

U plave spremnike NE SMIJE SE odlagati:

tetrapak, plastificirani papir (npr. papir za suhomesnate i mliječne proizvode s uslužnog pulta), upotrijebljene papirnate maramice, salvete i ubrusi, metalizirani papir, korišteni papirnati tanjuri i čaše, fotografije i foto papir, vlažni i prljavi papir i karton, plastificirane ili kožne korice knjiga i sl.

U žute spremnike treba odlagati:

tetrapak ambalaža mlijeka, sokova i sl., boce od pića, jogurta, ulja i octa, deterdženata, šampona i sredstava za osobnu higijenu, plastični čepovi i poklopci, najlon vrećice, limenke, konzerve, metalna ambalaža, metalni poklopci i čepovi.

U žute spremnike NE SMIJE SE odlagati:

plastična i metalna ambalaža opasnih tvari, motornih ulja, sredstva za zaštitu bilja, boja, sprejeva, lakova i sl., stiropor, spužva, omoti slatkiša, grickalica, smrznutih proizvoda, celofan, plastificirani papir, posuđe, cijevi i pelene.

KAKO ODRŽAVATI SPREMNIKE?

Korisnici su dužni postupati s otpadom na način koji ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i ne dovodi do rasipanja otpada oko spremnika i ne uzrokuje pojavu neugode drugoj osobi zbog mirisa otpada, kao i predati odvojeno miješani komunalni otpad, reciklabilni komunalni otpad, opasni komunalni otpad i glomazni otpad. Ako korisnik ne ispunjava ove obveze dužan je platiti davatelju usluge ugovornu kaznu.

Korisnici koji su u elektroničkom sustavu polupodzemnih spremnika, i dalje će odvajati reciklabilni otpad putem zelenih otoka.

Za sva dodatna pitanja i pojašnjenja slobodno nam se obratite na info@usluga-pazin.hr ili tel: 052 619 035