Održavanje javnih površina

Usluga d.o.o. održava čistoću javnih površina u gradu Pazinu (kolnika, pločnika, trgova, stepenica i prolaza), postavlja i održava košarice za odlaganje otpada, te obavlja sve radove prema godišnjem programu održavanja Grada Pazina.

Programom održavanja javnih površina na području grada Pazina obuhvaćeno je oko 103 000 m2 površina koje se čiste strojno, te oko 59 000 m2 površina koje se čiste ručno.

U zimskom razdoblju se prema programu uklanja snijeg i led s javnih površina, te se vrši posipavanje javnih površina mješavinom soli i sipine kako bi se olakšala prohodnost gradom.
Intervencija u slučajevima vremenskih nepogoda u zimskom periodu je promptna bez obzira na radno vrijeme i zaposlenost kapaciteta.

Za sve informacije u vezi sa održavanjem javnih površina možete nazvati na broj telefona: 052/619-030, ili odgovornu osobu na 091/624-2772.

Odgovorna osoba za zimsku službu: 091/624-2774