EU projekt:  Adaptacija dijela poslovne građevine – uređenje ribarnice“

Sredstva su odobrena za provedbu projekta pod nazivom "Adaptacija dijela poslovne građevine – uređenje ribarnice".

ribarnica-banner-3.png

Projekt sufinanciran od strane Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Odlukom Ministarstva poljoprivrede, Uprave za ribarstvo, projektu je dodijeljena potpora najviše vrijednosti u iznosu od 347.739,25 kn. Doprinos EU sredstava je 85% te iznosi 295.578,36 kuna, a RH 52.160,89 kuna dok  udio javne potpore i bespovratnih sredstava iznosi 100% ukupno prihvatljivih troškova. Projekt se provodi prema u okviru FLAG natječaja Mjera 2. Ulaganja u prodajna mjesta, kušaone i nabava vozila za proizvode ribarstva i akvakulture s jedinstvenim vizualnim identitetom "FLAG-a Istarski švoj". 

RIBARNICA NAJAVA OTVORENJA.jpg

Opći cilj projekta:

  1. Uloga Dobrog ulova u ribarskoj zajednici, zdravoj prehrani i lokalnoj održivosti,
  2. Prednost kupnje i konzumacije proizvoda označenih zaštitnim znakom jedinstvenog vizualnog identiteta na proizvodima iz uvoza,
  3. Sezonalnost proizvoda ribarstva i akvakulture.

Sažetak projekta:

Projekt obuhvaća slijedeće aktivnosti:

  1. Adaptacija dijela poslovne građevine – uređenje ribarnice
  2. Promotivne aktivnosti vezane uz promociju predmeta potpore korištenjem jedinstvenog vizualnog identiteta ribarskog područja, lokalnih proizvođača, proizvoda i usluga u sektoru ribarstva,
  3. Izrada projektne dokumentacije.

Vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost projekta: 347.739,25 HRK

Javna potpora : 347.739,25 HRK
Iznos koji sufinancira EU: 295.578,36 HRK
Iznos koji sufinancira RH: 52.160,89 HRK

Linkovi:

https://strukturnifondovi.hr/  
https://poljoprivreda.gov.hr/ 
https://euribarstvo.hr/operativni-program-za-pomorstvo-i-ribarstvo-rh-za-programsko-razdoblje-2014-2020/  
https://lagur-istarskisvoj.hr/ 

   Dobar ulov .jpegDobar ulov