Misija

Misija društva je u stvaranju i održavanju visokih standarda kvalitete te sustavnom i razboritom korištenju resursa u pružanju usluga iz područja kako komunalnih tako i ostalih komercijalnih i uslužnih djelatnosti koje društvo obavlja. Cilj je svakog djelatnika da svojim aktivnostima sudjeluje u stvaranju ekološki uređene Pazinštine i da radi na kontinuiranom osvješćivanju zajednice kako bi u konačnici svi zajedno doprinijeli općoj dobrobiti građana.
Društvo želi osigurati trajno i kvalitetno obavljanje djelatnosti korištenjem vlastitih tehničkih i ljudskih potencijala na principima održivog razvoja i stalnog praćenja europskih trendova kvalitete na području komunalnih djelatnosti kao i održavati sve komunalne objekte i uređaje u stanju funkcionalne sposobnosti uz maksimalno poštivanje zaštite okoliša, održivog razvoja i javnog interesa lokalne zajednice u kojima djeluje.
U suradnji s osnivačima, jačanje sustava kontrole poslovanja uz poštivanje europskih standarda transparentnosti poslovanja, stalna briga o zadovoljstvu svojih radnika i svih korisnika usluga čine temelje sadašnjeg i budućeg poslovnog upravljanja Društvom.

Vizija

Društvo ima viziju i želju da bude dobro prepoznatljiv i uređen gospodarski subjekt s težnjom osiguranja kontinuiteta u obavljanju djelatnosti na visokoj razini kvalitete, efikasnosti i odgovornosti. U realizaciji svoje vizije Društvo će raditi na povećanju učinkovitosti i motiviranosti, na unapređenju poslovnih procesa, na upravljanju i ulaganju u ljudski potencijal kao i na vođenju brige o tradiciji poslovanja i očuvanju kulturne baštine. 

Vizija Društva usmjerena je:

  • na kontinuirano pružanje izvrsne komunalne usluge razvojem i stalnim unapređivanjem vlastitih tehničko-tehnoloških i ljudskih resursa,

  • na principe zaštite okoliša te održivog razvoja,

  • na osiguranje stalnog obrazovanja svih radnika,

  • na aktivno sudjelovanje u promicanju ekologije i održivog razvoja prema svim stanovnicima Pazinštine, a poseban naglasak stavljen je na promicanje ekologije prema mladima i povećanje ekološke svijesti od najranije dobi.