Javna nabava za 2018. godinu

Registar ugovora i okvirnih sporazuma 2018. (532,1 KB) Plan nabave Usluga d.o.o. za 2018. godinu (65,5 KB) Plan nabave roba, usluga i radova za 2018. godinu (2,0 MB)