• Miješani komunalni otpad
  • Mobilno reciklažno dvorište
  • Selektivno odvajanje otpada
  • Održavanje javnih površina
  • Održavanje oborinske odvodnje
  • Zelene površine
  • Inertni građevinski otpad
  • Geografsko – informacijski sustav Usluga d.o.o.
  • Idejni projekt Kamp odmorište Pazin

Novosti - Osmrtnice

MARIJA FIJAMIN (73)

Javljamo tužnu vijest da je dana 09.12.2018.u 73.godini života svoje umorne oči zauvijek zatvorila naša draga supruga,majka,nona i pranona

MARIJA FIJAMIN

rođ KOŽUL

Pogreb drage nam pokojnice obavit će se u utorak 11.12.2018. u 15,00 sati na groblju Sv.Stjepan u Lesišćini.

Ožalošćeni:suprug Vojko, sin Vojmir i hći Danijela

RINALDO PERKOVIĆ (66)

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je dana 06.12.2018. u 66.godini života zauvijek napustio naš voljeni suprug i otac

RINALDO PERKOVIĆ

( PLINAR )

Posljednji ispraćaj dragog nam pokojnika bit će u subotu 08.12.2018. u 14,00 sati na gradskom groblju "Moj mir" u Pazinu.

Ožalošćeni: supruga Marina, sin Mikele te ostala tugujuća rodbina

VLADIMIR GREGOROVIĆ (75)

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je dana 02.12.2018.u 75.godini života zauvijek napustio naš voljeni

VLADIMIR GREGOROVIĆ

( VLADO )

Posljednji ispraćaj dragog nam pokojnika bit će u utorak, 04.12.2018. u 14,00 sati na mjesnom groblju u Grdoselu.

Ožalošćeni: supruga Vera, sin Denis, kćerka Danijela sa Ferdom, brat Branko i sestra Veseljka sa familijama, kunjade, kunjadi, nevode te ostala tugujuća rodbina

MILENA SLOKOVIĆ (94)

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je 01.12.2018.u 94.godini života napustila naša voljena

MILENA SLOKOVIĆ

(rođ. DOBRILA)

Posljednji ispraćaj drage nam pokojnice bit će u ponedjeljak, 02.12.2018. u 15,30 sati iz kapele na mjesno groblje Stari Pazin.

Ožalošćeni: unuk Sebastijan, praunuke Marta i Ivona, nevjesta Milica, sestra Anita i brat Nando te ostala tugujuća rodbina

MARČELO BRATULIĆ (83)

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je dana 28.11.2018. u 83.godini života zauvijek napustio naš voljeni

MARČELO BRATULIĆ

( BINO )

Posljednji ispraćaj dragog nam pokojnika bit će u petak, 30.11.2018.u 15,30 sati na mjesnom groblju Stari Pazin.

Ožalošćeni: brat Livio i sestra Ljubica sa familijama te ostala tugujuća rodbina

ZORA MRKONJIĆ (89)

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je 19.11.2018. u 89.godini života zauvijek napustila naša voljena

ZORA MRKONJIĆ

(rođ.HALILOVIĆ)

Posljednji ispraćaj drage nam pokojnice bit će u utorak, 20.11.2018. u 13,00 sati na gradskom groblju "Moj mir" u Pazinu.

Ožalošćeni: kći Jasna i ostala tugujuća rodbina

ANA ZGRABLIĆ (91)

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je 19.11.2018. u 91. godini života zauvijek napustila naša voljena

ANA ZGRABLIĆ

(rođ. TOMIŠIĆ)

Posljednji ispraćaj drage nam pokojnice bit će u utorak, 20.11.2018. u 15,00 sati na mjesnom groblju Sv.Ivan i Pavao (Zabrežani).

Ožalošćeni:

sinovi Franko i Vinko, nevjesta Zora, unuci Dejan, Alen i Mauro sa familijama, praunuci i ostala tugujuća rodbina

MARIJA KRIZMANIĆ (88)

"Ja sam uskrsnuće i život, tko u mene vjeruje, ako i umre, živjet će" (IV:II.25)

Tužnim srcem javljamo rodbini, susjedima, prijateljima i znancima da je, blago u Gospodinu, u 88.godini preminula naša draga mama, punica, nona, pranona i sestra

MARIJA KRIZMANIĆ

(MARICA)

Ispraćaj drage nam pokojnice bit će u ponedjeljak, 19.11.2018.u 15,30 sati na mjesnom groblju u Gologorici.

Ožalošćeni:kćerke Branka, Ana, Gabrijela, Jasna, Olga i Zdenka, zetovi Ljubo, Serđo, Marijan, Mladen, Josip i Livio, unuci Robi, Dražen, Ivan, Tedi, Iva, Rino, Lena, Mikele, Mihael, Paula, Matija, Edi, Sara, Marta, Greta, Andrea i Tomas, praunuci Mihael, Ana i Lemi, sestra Ana, braća Nikola i Vladimir te ostala tugujuća rodbina

IVAN DOBRILA (60)

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je dana 13.11.2018.u 60.godini života zauvijek napustio naš voljeni

IVAN DOBRILA

( ĐANI )

Posljednji ispraćaj dragog nam pokojnika bit će u petak, 16.11.2018. u 15,00 sati iz kapele "Moj mir" u Pazinu na gradsko groblje.

Ožalošćeni: supruga Milica, kćerka Sara, mama Ida, sestre Jolanda, Nevija i brat Marijan te ostala tugujuća rodbina

TONCICH ALBINA (88)

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima da nas je 31.10.2018. u 88.godini života zauvijek napustila naša voljena

ALBINA TONCICH

Posljednji ispraćaj drage nam pokojnice bit će u ponedjeljak, 05.11.2018 u 15,00 sati na mjesnom groblju u Zamasku.

Ožalošćeni:kunjada Jolanda, nećaci i nećakinje te ostala tugujuća rodbina

ALMA RITOŠA (81)

Javljamo rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je 04.11.2018 u 81.godini života napustila naša voljena

ALMA RITOŠA

Posljednji ispraćaj drage nam pokojnice bit će u utorak, 06.11.2018 u 15,00 sati iz kapele "Moj mir" u Pazinu na gradsko groblje.

Ožalošćeni:nevodi Alen i Loreta s obiteljima te ostala tugujuća rodbina

KATICA GLAVIĆ (90)

Obavještavamo rodbinu, prijatelje i znance da je u 90.godini preminula naša voljena

KATICA GLAVIĆ

(rođ. JURČIĆ)

Posljednji ispraćaj drage nam pokojnice bit će u utorak, 06.11.2018. u 15,30 sati na mjesnom groblju Stari Pazin.

Ožalošćeni:suprug Anton, sinovi Stojan i Branko, nevjesta Argena, unuke Helga i Helena sa obitelji, kunjada Štefica i ostala tugujuća rodbina

STANKO UDOVIČIĆ (60)

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je dana 02.11.2018. u 60.godini živita zauvijek napustio naš voljeni

STANKO UDOVIČIĆ

Posljednji ispraćaj dragog nam pokojnika bit će u ponedjeljak, 05.11.2018. u 15,30 sati na mjesnom groblju u Gologorici.

Ožalošćeni: mama Milena, supruga Marija, djeca Robert, Sonja i Roberta sa svojima, unuci Kevin i Lari, sestre Branka, Elizabeta i brat Livio sa familijama, punica Milka, tast Verđilio, kunjadi Livio i Ana sa familijama te ostala tugujuća rodbina

MARIJA GRŽINIĆ (75)

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je dana 31.10.2018.u 75.godini života zauvijek napustila naša voljena

MARIJA GRŽINIĆ

( MICA )

Posljednji ispraćaj drage nam pokojnice bit će u petak, 03.11.2018. u 14,00 sati na mjesnom groblju u Draguću.

Ožalošćeni: suprug Gvido, kćerka Ingrid, sin Valter, zet Robi, nevjesta Sanda, unuci Nikol, Roni, Letizia, Fabio i Nereo, sestre Štefica, Anka i Nada, braća Ivan i Vlado te ostala tugujuća rodbina

SILVANA ZERNIĆ (93)

Javljamo rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je 27.09.2018. u 93.godini života zauvijek napustila naša voljena

SILVANA  ZERNIĆ

Posljednji ispraćaj drage nam pokojnice bit će u petak, 28.09.2018. u 16,00 sati iz crkve sv. Roka u Pazinskim Novakima na mjesno groblje.

Ožalošćeni: nećaci Laura, Marjuča i Mirko s obiteljima te ostala tugujuća rodbina

MILAN BROZAN (87)

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je dana 13.09.2018. u 87.godini života zauvijek napustio naš voljeni

MILAN BROZAN

(MILIJO)

Posljednji ispraćaj dragog nam pokojnika bit će u petak, 14.09.2018. u 18,00 sati na mjesnom groblju u Gračišću.

Ožalošćeni: sinovi Mirko, Marijan, Damir, Dionizije i Mladen sa familijama, sestra Milena, braća Dionizije i Romano te ostala tugujuća rodbina

MARIJA MILEVOJ (96)

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je 12.09.2018. u 96.godini života zauvijek napustila naša voljena mama, punica, nona i pranona

MARIJA MILEVOJ

(rođ. FERO)

Posljednji ispraćaj drage nam pokojnice bit će u četvrtak, 13.09.2018. u 17,00 sati iz kapele na gradskom groblju "Moj mir" u Pazinu.

Ožalošćeni: kćerke SONJA i TEA, zet ĐINO i IVAN, unuci, praunuci te ostala tugujuća rodbina

FRANCO STERPIN (75)

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je 31.08.2018.u 75.godini života zauvijek napustio naš voljeni

FRANCO STERPIN

Posljednji ispraćaj dragog nam pokojnika bit će u ponedjeljak, 03.09.2018. u 16,00 sati na mjesnom groblju u Draguću.

Ožalošćeni:sestra Alda, kunjado Tone, brat Bruno, kunjada Jasna sa familijama te ostala tugujuća rodbina.

KARLO BANOVAC (91)

U dubokoj boli javljamo rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je dana 22.08.2018. u 91.godini života zauvijek napustio naš voljeni

KARLO BANOVAC

Posljednji ispraćaj dragog nam pokojnika bit će u četvrtak, 23.08.2018.u 17,00 sati na mjesnom groblju Sv. Petar u Šumi.

Ožalošćeni:kćerke Slavica, Marija, Divna i Diana sa familijama, sin Branko sa familijom, unuci, praunuci, kunjadi i kunjade te ostala tugujuća rodbina

IGOR SOLDATIĆ (42)

U dubokoj boli javljamo tužnu vijest rodbini, prijateljima i znancima da je u svojoj 42.godini života tragično preminuo naš voljeni

IGOR SOLDATIĆ

Posljednji ispraćaj dragog nam pokojnika bit će u ponedjeljak, 20.08.2018. u 17,00 sati na mjesnom groblju u Karojbi.

Ožalošćeni: supruga Tanja, sin Roko, mama Elvira, tata Valter, brat Valdi sa familijom, punica Lučana, tast Horst, kunjado Andrej sa familijom te ostala tugujuća rodbina

ANTON GALANT (67)

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima tužnu vijest da nas je 04.08.2018. u 67.godini života napustio naš voljeni

ANTON GALANT

Posljednji ispraćaj dragog nam pokojnika bit će u ponedjeljak, 06.08.2018. u 16,00 sati na mjesnom groblju u Bermu.

Ožalošćeni: supruga Lovorka, kćerka Melita sa Dejvisom, sin Dalibor sa Anđelom te ostala tugujuća rodbina

MARIJA GORTAN (83)

Tužnim srcem javljamo svoj rodbini , prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je dana 03.08.2018 u 83. godini života zauvijek napustila naša voljena

MARIJA GORTAN

Posljednji ispraćaj drage nam pokojnice bit će u subotu, 04.08.2018. iz crkve Sv. Marija na Škriljinah na mjesno groblje u Bermu.

Ožalošćeni: sin Marijan, kćerka Anka, sestra Mira s obitelji, nevjesta Suzana i zet Iztok , unuci Dunja, Marko i Valentina, praunuci Mark, Julija i Gaja, 

te ostala tugujuća rodbina

ANITA OPATIĆ (79)

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je 23.07.2018.u 79. godini života zauvijek napustila naša voljena

ANITA OPATIĆ

rođ. JANKOVIĆ

Posljednji ispraćaj drage nam pokojnice bit će u utorak, 24.07.2018. u 17,00 sati iz crkve sv.Roka u Pazinskim Novakima na mjesno groblje.

Ožalošćeni:suprug Livio, sin Veljko, nevjesta Vlasta, unuk Danijel sa familijom, unuka Kristina, kunjadi Nino i Jože sa familijom, kunjade Libera, Ida i Zlata sa familijom te ostala tugujuća rodbina

ĐULIJANA OVČARIĆ (86)

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je dana 20.07.2018.u 86.godini života zauvijek napustila naša voljena

ĐULIJANA OVČARIĆ

Posljednji ispraćaj drage nam pokojnice bit će u subotu, 21.07.2018. u 17,00 sati iz kapele na mjesnom groblju u Borutu.

Ožalošćeni: kćerke Vanda, Zlata i Adrijana, zetovi Marijo, Marijo i Maurizio, unuci Dorijano, Tatijana, Karmen, Dolores sa familijama, Ester i Igor, praunuci Hani, Tino, Vito, Mate, Rafael, Gabrijel, Gregor, Lorenzo, Agata i Anja te ostala tugujuća rodbina

RITA LADAVAC (83)

S tugom u srcu javljamo da nas je dana 15.07.2018.u 83. godini života napustila naša draga

RITA LADAVAC

Posljednji ispraćaj drage nam pokojnice bit će u utorak, 17.07.2018. u 18,00 sati iz kapele "Moj mir" u Pazinu na gradsko groblje.

Ožalošćeni: kćerka Sorava, zet Josip, unuci Erika i Goran te ostala tugujuća rodbina

MARIJA URBANČIĆ (89)

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je 13.07.2018.u 89.godini života zauvijek napustila naša voljena

MARIJA URBANČIĆ

(rođ. MIKULIĆ)

Posljednji ispraćaj drage nam pokojnice bit će u ponedjeljak, 16.07.2018. u 17,00 sati iz kapele na mjesnom groblju u Borutu.

Ožalošćeni: kćerke Nadija i Ljiljana, zetovi Lučano i Veljko, unuci, praunuci, sestre Ana i Romana, brat Vlado, kunjado Mario, kunjade Ida i Đanina te ostala tugujuća rodbina

IDA SOLDATIĆ (86)

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je dana, 08.07.2018. u 86.godini života zauvijek napustila naša voljena

IDA SOLDATIĆ

Posljednji ispraćaj drage nam pokojnice bit će u ponedjeljak, 09.07.2018. na mjesnom groblju u Karojbi u krugu obitelji.

Ožalošćeni: suprug Verđilio, sinovi Đani, Branko, Emil i Gordan, nevjeste Vesna, Marčela, Sanja i Hana, unuci Saša, Ingrid, Nina, Katja, Andrej, Stela i Pina, praunuci Sebastian i Toma te ostala tugujuća rodbina

EMILIO ŠAJINA (75)

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je dana 02.07.2018. u 75.godini života zauvijek napustio naš voljeni

EMILIO ŠAJINA

Posljednji ispraćaj dragog nam pokojnika bit će u utorak, 03.07.2018. u 17,00 sati na mjesnom groblju u Lindaru.

Ožalošćeni: supruga Štefica, sin Gracijano, kćerke Melita i Elida, nevjesta Ana, zetovi Denis i Mark, unuci Romeo, Robert, David, Masimo, Loren i Kay, sestre Orelija i Miranda sa familijama te ostala tugujuća rodbina

BRANKO GRŽEVIĆ (72)

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je dana 25.06.2018. u 72. godini života zauvijek napustio naš voljeni

BRANKO GRŽEVIĆ

Posljednji ispraćaj dragog nam pokojnika bit će u utorak, 26.06.2018. u 17,00 sati na mjesnom groblju u Cerovlju.

Ožalošćeni: sin David, kćerke Roberta i Katarina, nevjesta Nadija, zet Roli, unuci Paulo i Enia, sestre Katerina i Livija, kunjade Božica i Đulijana sa familijama te ostala tugujuća rodbina

JOSO ČANIĆ (83)

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je dana 21.06.2018. u 83. godini života zauvijek napustio naš voljeni

JOSO  ČANIĆ

Posljednji ispraćaj dragog nam pokojnika bit će u subotu, 23.06.2018. u 14,00 sati iz kapele na gradsko groblje "Moj mir" u Pazinu.

Molimo za tihu sućut.

Ožalošćeni: sin Vladimir i kćerka Zrinka te ostala tugujuća rodbina

LETIZIA LAZIĆ (90)

Tužnim srcem javljamo svoj rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je 16.06.2018. u 90. godini života zauvijek napustila naša voljena

LETIZIA LAZIĆ

(rođ. LUŠETIĆ)

Posljednji ispraćaj drage nam pokojnice bit će u ponedjeljak,18.06.2018. u 17,00 sati na mjesnom groblju u Previžu.

Ožalošćeni: kćerka Nadija, zet Đino, unuci Sidonia i Luka, brat Toni sa familijom te ostala tugujuća rodbina

MARIJA (ALBINA) JERONČIĆ (88)

Tužnim srcem javljamo svoj rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je dana 02.06.2018 u 88. godini života zauvijek napustila naša voljena

MARIJA (ALBINA) JERONČIĆ

rođ.TONCIN

Posljednji ispraćaj drage nam pokojnice bit će u ponedjeljak, 04.06.2018 u 17,00 sati iz crkve Svetog Roka na mjesno groblje u Pazinskim Novakima.

Ožalošćeni:

kćerke Leonida, Anka i Cvetka sa obiteljima, sestre Milena, Pijerina, Matilda i kunjada Pijerina sa obiteljima te ostala tugujuća rodbina

BRUNO PAŠKVALIĆ (87)

U boli i žalosti javljamo rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je dana 01.06.2018 u 87. godini života zauvijek napustio naš voljeni .

BRUNO PAŠKVALIĆ

Posljednji ispraćaj dragog nam pokojnika bit će u subotu, 02.06.2018 u 16,00 sati iz kapele na mjesno groblje u Boljunu.

Ožalošćeni:

kćerka Snježana, zet Marino, unuk Marko, sestra Vera, braća Anđelo i Edo sa obiteljima te ostala tugujuća rodbina

MARIO LONČAR (87)

U dubokoj boli javljamo svoj rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je dana 29.05.2018 u 87.godini života napustio naš voljeni 

MARIO LONČAR

Posljednji ispraćaj dragog nam pokojnika bit će u četvrtak 30.05.2018 u 17,00 sati iz kapele na mjesno groblje "Moj mir" u Pazinu.

Ožalošćeni:

Tvoji najmiliji

ANTICA MILOHANIĆ (92)

U dubokoj boli javljamo svoj rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je dana 26.05.2018 u 92. godini života zauvijek napustila naša voljena

ANTICA MILOHANIĆ (ZORA)

Posljednji ispraćaj drage nam pokojnice bit će u petak, 28.05.2018 u 17,00 sati iz crkve Sveta Marija na Škriljinah na mjesno groblje Beram.

Ožalošćeni:

sinovi Zdenko i Mirko, kćerka Nerina, nevjeste, zet, unuci i praunuci, brat Milan sa obitelji te ostala tugujuća rodbina

ENIO PILAT (76)

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je dana, 23.05.2018 u 76. godini života napustio naš dragi i nezaboravni

ENIO PILAT

Posljednji ispraćaj dragog nam pokojnika bit će u subotu, 26.05.2018. u 15,00 sati iz kapele na mjesno groblje u Karojbi.

Ožalošćeni:

mama Ana, supruga Marija, sin Dejan, kćerka Meri, te Suzana i brat Bruno sa obiteljima i ostala tugujuća rodbina

VINKO RIMANIĆ (91)

U boli i žalosti javljamo rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je dana, 23.05.2018 u 91. godini života zauvijek napustio naš voljeni

VINKO RIMANIĆ

Posljednji ispraćaj dragog nam pokojnika bit će u petak, 25.05.2018 u 17,00 sati iz kapele na mjesno groblje u Gračišću.

Ožalošćeni:

sinovi Vladimir i Davor, nevjeste Davorka i Marija (Gabrijela), unuci, praunuci, kunjadi i nevodi te ostala tugujuća rodbina

ANA RIMANIĆ rođ. DUŠAN (85)

U dubokoj boli javljamo rodbini, prijateljima i znancima tužnu vijest da nas je dana, 22.05.2018. u 85. godini života napustila naša draga mama, nona i pranona

ANA RIMANIĆ 

rođ. DUŠAN

Posljednji ispraćaj drage nam pokojnice bit će u četvrtak, 24.05.2018. u 16,30 sati iz kapele na gradsko groblje "Moj mir" u Pazinu. Molimo za tihu sućut.

Ožalošćeni: kćerke Gordana i Loredana, zet Romeo, unuci Matija, Martin, Ana i praunuka Ema te ostala tugujuća rodbina

ĐOKONDA ŠIROL (83)

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je dana, 18.05.2018. u 83.godini života zauvijek napustila naša voljena

ĐOKONDA  ŠIROL

Posljednji ispraćaj drage nam pokojnice bit će u ponedjeljak, 21.05.2018. u 17,00 sati na mjesnom groblju u Gračišću.

Ožalošćeni: djeca Nevija, Mirjana, Dragica, Marčelo, Lorena, Boris i Sanja, zetovi Klaudio, Cvetko, Bruno i Marino, nevjeste Zorica i Mirjana, unuci i praunuci te ostala tugujuća rodbina

MIRANDA MALIŠA (67)

Tužnim srcem javljamo rodbini,prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je dana, 08.05.2018. u 67.godini života zauvijek napustila naša voljena

MIRANDA MALIŠA

Posljednji ispraćaj drage nam pokojnice bit će u srijedu, 09.05.2018. u 17,30 sati na mjesnom groblju u Trvižu.

Ožalošćeni: mama Marija, sestra Zlatka, braća Darko i Dinko sa familijama te ostala tugujuća rodbina

IVAN MIKULIĆ (93)

Tužnim srcem javljamo rodbini,prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je dana, 08.05.2018. u 93.godini života zauvijek napustio naš voljeni

IVAN MIKULIĆ

Posljednji ispraćaj dragog nam pokojnika bit će u srijedu, 09.05.2018. u 17,30 sati na mjesnom groblju u Borutu.

Ožalošćeni: sinovi Rudi i Lučo, nevjeste Adriana i Elvira, unuci Marin, Dražen, Robert, Alen i Matija, brat Vlado, sestre Ana, Marija i Romana, kunjado Mario, kunjade Ida i Đanina te ostala tugujuća rodbina

DENIS GREGOROVIĆ (58)

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je dana, 27.04.2018. u 58. godini života napustio naš voljeni suprug, otac, nono i brat 

DENIS GREGOROVIĆ

Posljednji ispraćaj dragog nam pokojnika održat će se u subotu, 28.04.2018. na mjesnom groblju u Cerovlju.

Ožalošćeni: supruga Neda, kćerka Griseldis, sin Gerhard, zet Tomislav, nevjesta Ivana, unuci Noemi, Leni, Ella, Dona i Alex, brat Ivan, sestra Darinka s obitelji, punica Marija, tast Mirko, kunjadi te ostala tugujuća rodbina

PIO ZAJC (76)

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima tužnu vijest da nas je dana, 10.04.2018. iznenada u 76.godini života napustio naš voljeni brat, barba i kunjado

PIO ZAJC

Posljednji ispraćaj dragog nam pokojnika bit će u petak, 13.04.2018. u 16,30 sati na mjesnom groblju u Gologorici.

Ožalošćeni: brat Hrvoje, sestre Marica, Nevenka, Biserka, Željka i Nada sa familijama te ostala tugujuća rodbina

ANTON LADAVAC (82)

U dubokoj boli javljamo rodbini, prijateljima i znancima tužnu vijest da nas je dana, 09.04.2018. u 82.godini života napustio naš dragi suprug, otac, brat, nono i pranono

ANTON LADAVAC

(TONE)

Posljednji ispraćaj dragog nam pokojnika bit će u utorak, 10.04.2018. u 16,30 sati iz kapele na gradsko groblje "Moj mir" u Pazinu .

Ožalošćeni: supruga Marija, sin Marinko, kćerka Tanja, nevjesta Sanja, sestra Milka, unuke Petra i Lucija, praunuci, nećaci i ostala tugujuća rodbina

SREĆKO PAHOVIĆ (88)

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je dana, 03.04.2018. u 88.godini života zauvijek napustio naš voljeni

SREĆKO PAHOVIĆ

Posljednji ispraćaj dragog nam pokojnika bit će u srijedu, 04.04.2018. u 17,30 sati na gradskom groblju "Moj mir" u Pazinu.

Ožalošćeni: supruga Nela, kćeke Irena i Lorena, zeti Aldo i Mladen, unuci Agata, Marko i Ivan, braća Rudi i Benjamin, sestre Milka i Marija te ostala tugujuća rodbina

MARIJA GRUBIŠA (82)

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je dana, 01.04.2018. u 82.godini života zauvijek napustila naša voljena

MARIJA GRUBIŠA

(rođ. RIMANIĆ)

Posljednji ispraćaj drage nam pokojnice bit će u srijedu, 04.04.2018. u 16,00 sati na gradskom groblju "Moj mir" u Pazinu.

Ožalošćeni: sin Toni s familijom, sestra Milena s familijom, nevodi i nevode te ostala tugujuća rodbina

IVAN ŠESTAN (77)

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima tužnu vijest da nas je dana, 01.04.2018. u 77.godini života zauvijek napustio naš voljeni

IVAN ŠESTAN

(NINO)

Posljednji ispraćaj dragog nam pokojnika bit će u utorak, 03.04.2018. u 16,00 sati na mjesnom groblju u Gologorici.

Ožalošćeni: sin Vilim s familijom, kćerke Vesna, Sandra i Manuela sa familijama, braća Silvio i Josip sa familijama, sestre Natalija i Olga sa familijama te ostala tugujuća rodbina

MARIJA (MILKA) MILANOVIĆ (93)

Tužna srca javljamo rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je dana, 30.03.2018. u 93.godini života zauvijek napustila naša voljena

MARIJA (MILKA) MILANOVIĆ

(rođ. BRLJAFA)

Posljednji ispraćaj drage nam pokojnice bit će u utorak, 03.04.2018. u 16,30 sati na mjesnom groblju u Gračišću.

Ožalošćeni: sin Branko s obitelji, kćerke Mirjana, Vera i Gracijela sa obiteljima, brat Romano,sestre Anđela i Amalija,unuci, praunuci i ostala tugujuća rodbina

JOSIPA OBROVAC (95)

S vjerom u uskrsnuće s Kristom i okrijepljena sakramentima u 95-oj godini života vratila se svome Ocu nebeskom naša

JOSIPA OBROVAC

(rođ. PAMIĆ)

Posljednji ispraćaj voljene nam pokojnice bit će u subotu, 31.ožujka 2018.g. u 14,00 sati na gradskom groblju "Moj mir" u Pazinu.

Zahvalni za svu ljubav i dobrotu koju je nesebično darivala, s ljubavlju u srcu i molitvi opraštaju se njezini:

sin Marijan, nevjesta Ljubica, unuci Ivana s Domagojem, Katarina s Andrijom, Andrija s Nensi, praunuci Sara, Dora, Rita, Ena, Lovro i Pavel, kunjada Foška, nećaci i nećakinje.

"Ja sam uskrsnuće i život, tko u mene vjeruje, ako i umre, živjet će" (Iv 11,20)

OTAVIO LANČA (84)

S tugom u srcu javljamo rodbini, prijateljima i znancima tužnu vijest da nas je dana 27.03.2018. u 84.godini života napustio naš voljeni

OTAVIO LANČA

Posljednji ispraćaj dragog nam pokojnika bit će u srijedu, 28.03.2018. u 16,00 sati iz crkve Sv. Antona u Zarečju na mjesno groblje.

Ožalošćeni:kćerke Radmila i Nadija, zeti Čedomir i Milan, unuci Denis s Anitom, Zoran s Marinom, Elena s Sanjinom i Lea s Darvinom, praunuci Darko, Ana, Vedran, Marko, Brajan i Arjan, sestra Marija, kunjado Aldo, kunjada Silvana te ostala tugujuća rodbina

LJUBICA KOMIN (67)

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je u 67.godini života zauvijek napustila naša voljena

LJUBICA KOMIN

(rođ. JEDREJČIĆ)

Posljednji ispraćaj drage nam pokojnice bit će u srijedu, 28.03.2018. u 16,00 sati na mjesnom groblju u Kašćergi.

Molimo za tihu sućut.

Ožalošćeni: suprug Marčelo, kćerke Vesna i Sanja, zet Oliver, unuci Iva, Matija i Gabrijel, sestra Mira i brat Jožić sa obiteljima, kunjada Ana s obitelji te ostala tugujuća rodbina

KARLO MATKOVIĆ (88)

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima da nas je dana, 23.03.2018. u 88.godini života zauvijek napustio naš dragi

KARLO MATKOVIĆ

Posljednji ispraćaj dragog nam pokojnika bit će u ponedjeljak, 26.03.2018. u 15,30 sati na mjesnom groblju u Draguću.

Ožalošćeni: supruga Nevija, djeca Emil, Dino, Klaudio i Ema s obiteljima, sestre Marija, Milena i Irma te ostala tugujuća rodbina

SILVANO LUKŠIĆ (61)

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je 20.03.2018. u 61.godini života zauvijek napustio naš voljeni

SILVANO LUKŠIĆ

Posljednji ispraćaj dragog nam pokojnika bit će u četvrtak, 22.03.2018 u 15,30 sati iz kapele "Moj mir" u Pazinu na gradsko groblje.

Ožalošćeni: supruga Nevija, kćerka Indira, mama Marija, sestre Biserka i Smiljana, braća Đani i Mladen sa familijama, kunjadi i kunjade te ostala tugujuća rodbina

MIROSLAV DUŠAN (63)

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je iznenada dana, 17.03.2018. u 63.godini života zauvijek napustio naš voljeni

MIROSLAV DUŠAN

(MIRO)

Posljednji ispraćaj dragog nam pokojnika bit će u ponedjeljak,19.03.2018. u 16,00 sati iz crkve sv. Antona u Zarečju na mjesno groblje.

Ožalošćeni: sin Velimir, braća Branko, Boris i sestra Radmila sa familijama te ostala tugujuća rodbina

ALEKSANDAR SMOLJAN (77)

S tugom i boli u srcu javljamo rodbini, prijateljima i znancima tužnu vijest da nas je dana 15.03.2018. u 77.godini života zauvijek napustio naš voljeni

ALEKSANDAR SMOLJAN

(ŠANDRE)

Posljednji ispraćaj dragog nam pokojnika bit će u subotu, 17.03.2018. u 15,00 sati na mjesnom groblju u Kašćergi.

Ožalošćeni: sinovi Božidar i Marko, kćerke Ljiljana i Marija, nevjeste Livia i Meri, zetovi Zlatko i Dragan, unuci David, Sanja, Alen, Nicol, Tanja, Ena, Deni i Luana te ostala tugujuća rodbina

MARIJA ANTOLOVIĆ (88)

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je dana 12.03.2018 u 88.godini života zauvijek napustila naša voljena

MARIJA ANTOLOVIĆ

(rođ. PIKOT)

Posljednji ispraćaj drage nam pokojnice bit će u srijedu, 14.03.2018. u 15,30 sati iz kapele sv. Roka u Pazinskim Novakima na mjesno groblje.

Ožalošćeni: sinovi Vlado, Drago i Veljko sa familijama, sestra Malija, kunjada Milka, kunjado Evelino te ostala tugujuća rodbina

ANTICA ANIČIĆ (76)

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je dana 11.03.2018. u 76.godini života zauvijek napustila naša voljena

ANTICA ANIČIĆ

(rođ. GOLOB)

Posljednji ispraćaj drage nam pokojnice bit će u utorak, 13.03.2018. u 15,30 sati iz kapele na mjesno groblje Stari Pazin.

Molimo za tihu sućut.

Ožalošćeni: sinovi Renato, Edi i Robert s obiteljima, braća Stanko i Josip, sestre Marija i Ana te ostala tugujuća rodbina

MILJENKA PULIĆ (80)

S tugom u srcu javljamo rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je dana 05.03.2018. u 80. godini života zauvijek napustila naša voljena

MILJENKA PULIĆ

(rođ. KLIŠMANIĆ)

Posljednji ispraćaj drage nam pokojnice bit će u četvrtak, 08.03.2018. u 15,30 sati iz kapele na mjesno groblje Stari Pazin.

Ožalošćeni: suprug Franko, nevjesta Elda, unuci Anton i Petar, brat Joško sa obitelji, sestra Dinarka sa obitelji, kunjado Jure i nevodo Mladen sa obitelji te ostala tugujuća rodbina

ANA LAKOŠELJAC (82)

Tužnim srcem javljamo svoj rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je dana 05.03.2018. u 82. godini života zauvijek napustila naša voljena

ANA LAKOŠELJAC

(rođ. ELETVA)

Posljednji ispraćaj drage nam pokojnice bit će u utorak, 06.03.2018. u 15,00 sati na mjesnom groblju Motovunski Novaki.

Ožalošćeni: sinovi Pino, Milan i Marčelo sa obitelji, kćerke Ada, Marta, Marija i Terezija sa obitelji, unuci Sandra, Kristian, Daniela, Monika, Helena, Luka, Andrea, Petar, Nikola, Luana, Toni, Ivan, Karla, Anton, Josip, Antonia, Martina,praunuka Chiara, brat Marčelo, sestre Anđela, Marta, Bepina i Milena te ostala tugujuća rodbina

BRANKA LEVAK (84)

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je dana 03.03.2018. u 84.godini života zauvijek napustila naša voljena 

BRANKA LEVAK

(rođ. ZOVIĆ)

Posljednji ispraćaj drage nam pokojnice bit će u ponedjeljak, 05.03.2018. u 15,00 sati iz kapele na gradsko groblje "Moj mir" u Pazinu.

Ožalošćeni: kćerka Ljiljana, unuci Marina i Željko sa suprugom Janom i kćerkom Larom te ostala tugujuća rodbina

ANĐELINA KLEMENIĆ (88)

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je dana 02.03.2018. u 88.godini života zauvijek napustila naša voljena

ANĐELINA KLEMENIĆ

(rođ. KRANČIĆ)

Posljednji ispraćaj drage nam pokojnice bit će u ponedjeljak, 05.03.2018. u 15,30 sati iz kapele na mjesnom groblju u Lindaru.

Ožalošćeni: sinovo Dario i Graciano sa familijama te ostala tugujuća rodbina

IVAN BAN (97)

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je dana 03.03.2018. u 97.godini života zauvijek napustio naš voljeni 

IVAN BAN

Posljednji ispraćaj dragog nam pokojnika bit će u subotu, 03.03.2018. u 14,30 sati iz kapele na gradsko groblje "Moj mir" u Pazinu.

Ožalošćeni: kćerke Dorijana, Cvetka i Vera sa obiteljima, unuci, praunuci, sestra Vitorija te ostala tugujuća rodbina

DUŠICA RITOŠA (75)

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je dana 23.02.2018. u 75.godini života zauvijek napustila naša voljena

DUŠICA RITOŠA

(rođ. KALAC)

Posljednji ispraćaj drage nam pokojnice bit će u ponedjeljak, 26.02.2018. u 16,00 sati na mjesnom groblju Stari Pazin.

Ožalošćeni: kćerka Loreta, sin Alen, nevjesta Kristina, unuci Vanja, Katja, Erik i Arian, praunuci Luka i Matija, sestra Romana sa familijom, kunjada Alma te ostala tugujuća rodbina

BRANIMIR KRIŽMANIĆ (97)

S tugom i boli u srcu javljamo rodbini, prijateljima i znancima tužnu vijest da nas je dana 22.02.2018. u 97. godini života napustio naš voljeni

BRANIMIR KRIŽMANIĆ

( BRANKO )

Posljednji ispraćaj dragog nam pokojnika bit će u petak, 23.02.2018. u 15,30 sati iz kapele na mjesnom groblju Stari Pazin.

Ožalošćeni: kćerka Dušica, sinovi Veljko i Dejan, zet Mario, nevjeste Branka i Zvijezdana, unuci Nenad, Romina, Vedran, Denis, Antea i Mateo, praunuci Mario, Tin i Lana, sestre Jelka, Ana i Jagoda sa obiteljima, kunjado Marčelo, kunjade Ana i Marija sa obiteljima te ostala tugujuća rodbina

VINKO GAŠPROTIĆ (73)

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je 19.02.2018. u 73. godini života zauvijek napustio naš voljeni

VINKO GAŠPROTIĆ

Posljednji ispraćaj dragog nam pokojnika bit će u utorak, 20.02.2018. u 15,00 sati iz kapele na gradsko groblje "Moj mir" u Pazinu.

Ožalošćeni: sin Karlo, nevjesta Romina, unuci Kali, Neo i Lun te ostala tugujuća rodbina

VIBOR KAČAN (60)

S vjerom u uskrsnuće i život vječni, javljamo rodbini, prijateljima i znancima tužnu vijest da je naš voljeni

VIBOR KAČAN

preminuo 16.veljače 2018.godine u 60-oj godini života.

Posljednji ispraćaj dragog nam pokojnika bit će u ponedjeljak, 19.veljače 2018. u 15,00 sati iz kapele na gradsko groblje "Moj mir" u Pazinu.

Pokoj vječni daruj mu Gospodine! Počivao u miru!

Ožalošćeni: supruga Marija (Marica), sin Marin, kći Elvira, zet Franko, unuk Lukas, sestra Ines s obitelji, brat Boris, teta Klementina časna sestra Maria Pia, punica Marija, kunjadi Mladen, David, Ivan, Antun i Josip s obiteljima, kunjada Pia s obitelji te ostala tugujuća rodbina

IVAN ŠTERPIN (65)

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je 12.02.2018. u 65. godini života zauvijek napustio naš voljeni

IVAN ŠTERPIN

Posljednji ispraćaj dragog nam pokojnika bit će u srijedu, 14.02.2018. u 16,00 sati na mjesnom groblju Grimalda.

Ožalošćeni: mama Jolanda, supruga Ingrid, sinovi Ivan sa Ivanom i Darijan sa Marinom, unuci Sara i Ian, brat Dinko i sestra Silvana sa familijama te ostala tugujuća rodbina

TOMO TEREK (88)

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je 12.02.2018.u 88.godini zauvijek napustio naš voljeni

TOMO TEREK

Posljednji ispraćaj dragog nam pokojnika bit će u utorak, 13.02.2018. u 16,00 sati na mjesnom groblju Kanal u Motovunu.

Ožalošćeni: kćerka Jasna, sin Mladen, nevjesta Ana, unuci  Nika sa Andreom, Tomica, Giovanni i Damir sa  familijom, sestre Ana i Jula te ostala tugujuća rodbina  

MARIJA ČERVAR (89)

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je 6.02.2018.u 89.godini života zauvijek napustila naša voljena

MARIJA ČERVAR

(rođ. BERKOVIĆ)

Posljednji ispraćaj drage nam pokojnice bit će u srijedu, 7.02.2018. u 15,00 sati na mjesnom groblju u Trvižu.

Ožalošćeni: sinovi Nevio i Čedo, nevjeste Zvjezdana i Silvia, unuci Dino, Endi i Loris, sestra Ana te ostala tugujuća rodbina

MARIJA GRUBIŠA (84)

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je 05.02.2018.u 84.godini života zauvijek napustila naša voljena

MARIJA GRUBIŠA

(rođ. TROŠT)

Posljednji ispraćaj drage nam pokojnice bit će u utorak, 06.02.2018. u 15,00 sati na mjesnom groblju Stari Pazin.

Ožalošćeni: suprug Zorko, sin Veljko, kćerke Željka i Davorka sa obiteljima, sestre Jolanda, Milka, Mira i Vesna sa obiteljima, kunjado Željko sa obitelji te ostala tugujuća rodbina

DUŠAN MILOHANIĆ (87)

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je 02.02.2018.u 87.godini života zauvijek napustio naš voljeni

DUŠAN MILOHANIĆ

Posljednji ispraćaj dragog nam pokojnika bit će u subotu, 03.02.2018. u 14,30 sati na mjesnom groblju u Bermu.

Ožalošćeni: sinovi Gverino, Darijo i Mladen, nevjeste Nensi, Nevija i Danijela, unuci Vanja sa familijom, Nino, Goran, Luka, Ana i Anika, sestra Vera te ostala tugujuća rodbina

IDA OPATIĆ (88)

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je dana 31.01.2018. u 88.godini života zauvijek napustila naša voljena

IDA OPTIĆ

(rođ. UDOVIČIĆ)

Posljednji ispraćaj drage nam pokojnice bit će u petak, 02.02.2018. u 15,00 sati iz kapele sv.Roka u Pazinskim Novakima na mjesno groblje.

Ožalošćeni: suprug Petar, sin Nardi, kćerke Nevina i Lučana, nevjesta Rozana, zet Dorijano, unuci Margita, Dalibor, Vilim, Sandro, Anđela i Tino te ostala tugujuća rodbina

MILKA DRNDIĆ (81)

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je 31.01.2018. u 81.godini života zauvijek napustila naša voljena 

MILKA DRNDIĆ

( rođ. JURČIĆ)

Posljednji ispraćaj drage nam pokojnice bit će u četvrtak, 01.02.2018. u 15,30 sati na mjesnom groblju Tončići.

Ožalošćeni: sinovi Branko i Darko, kćerke Marija i Adrijana, nevjesta Rozana, zetovi Franko i Ivo, brat Vlado, kunjada Pijerina te ostala tugujuća rodbina

FRANJO BERTOŠA (97)

S tugom u srcu javljamo rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je 26.01.2018. u 97.godini života zauvijek napustio naš voljeni

FRANJO BERTOŠA

Posljednji ispraćaj dragog nam pokojnika bit će u ponedjeljak, 29.01.2018. u 15,00 sati iz kapele "Moj mir" u Pazinu na gradsko groblje.

Ožalošćeni: kćerke Ana i Vera sa obiteljima, sestra Znanka i brat Slavko te ostala tugujuća rodbina

STANKO SINČIĆ (97)

U dubokoj vjeri u uskrsnuće i život vječni javljamo cijeloj rodbini, prijateljima i znancima da je dana 27.01.2018. u 97.godini, blago u gospodinu, preminuo naš otac, nono, pranono i prapranono

STANKO SINČIĆ

Sprovod dragog nam pokojnika bit će u ponedjeljak, 29.01.2018. u 15,30 sati iz kapele na mjesnom groblju Motovunski Novaki.

Ožalošćeni: kćerke Branka, Ana, Anđela, Terezija (s.Danijela) i Elvira sa obiteljima, unuci, praunuci i prapraunuci te ostala tugujuća rodbina

MIRANDA STARAJ (61)

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je dana 23.01.2018. u 61.godini života zauvijek napustila naša voljena 

MIRANDA STARAJ

(rođ. ŠKRLJ)

Posljednji ispraćaj drage nam pokojnice bit će u četvrtak, 25.01.2018. u 16,00 sati  na mjesnom groblju Dolenja Vas.

Ožalošćeni: kćerka Valentina, sinovi Miodrag i Filip sa familijama, sestra Sonja, braća Anton, Ivan i Edo sa familijama, kunjada Mirjana s familijom te ostala tugujuća rodbina

JASNA SCHULLER (59)

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je dana 22.01.2018. u 59.godini života zauvijek napustila naša voljena

JASNA SCHULLER

( rođ. BREŠČIĆ )

Posljednji ispraćaj drage nam pokojnice bit će u srijedu, 24.01.2018. u 15,30 sati na gradskom groblju "Moj mir" u Pazinu.

Ožalošćeni: suprug Ivan, sinovi Slaven i Daniel, nevjesta Martina, braća Mirko i Ugo sa familijama, sestra Mirjana sa familijom, šogor Mato sa familijom te ostala tugujuća rodbina

ANĐELINA ANIČIĆ (84)

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je dana 19.01.2018.u 84.godini života zauvijek napustila naša voljena

ANĐELINA ANIČIĆ

( rođ. SKROBE )

Posljednji ispraćaj drage nam pokojnice bit će u ponedjeljak, 22.01.2018. u 15,00 sati na mjesnom groblju u Gračišću.

Ožalošćeni: sin Bruno, nevjesta Gordana, unuci Mateo s Tajanom, Marko s Natali, praunuk Matej, sestra Đulija sa familijom te ostala tugujuća rodbina

MILKA BRAJKOVIĆ (87) rođ. GOLOB

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je dana 17.01.2018. u 87.godini života zauvijek napustila naša voljena

MILKA BRAJKOVIĆ

( rođ. GOLOB )

Posljednji ispraćaj drage nam pokojnice bit će u četvrtak, 18.01.2018. u 15,30 sati na mjesnom groblju u Trvižu.

Ožalošćeni: djeca Đino, Marija, Branka, Vlasta, Zdravko i Franko sa familijama, unuci Emanuel, Roman, Borko, Bojan, Đina, Ines, Karmen i Sara, praunuci Neo, Matija, Nikola i Mateo te ostala tugujuća rodbina

JOSIP LAKOŠELJAC (96)

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je dana 15.01.2018. u 96.godini života zauvijek napustio naš voljeni

JOSIP LAKOŠELJAC

( BEPO )

Posljednji ispraćaj dragog nam pokojnika bit će u utorak, 16.01.2018. u 14,30 sati na mjesnom groblju Motovunski Novaki.

Ožalošćeni: djeca Tereza, Milan i Boris sa familijama, sestra Ana te ostala tugujuća rodbina

KATARINA CINKOPAN (91) rođ. TEŽAK

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je dana 10.01.2018.u 91.godini života zauvijek napustila naša voljena

KATARINA CINKOPAN

( rođ. TEŽAK )

Posljednji ispraćaj drage nam pokojnice bit će u petak, 12.01.2018. u 15,00 sati na mjesnom groblju u Grdoselu.

Ožalošćeni: sinovi Josip i Đino ,kćerka Marija, nevjesta Lidija, zet Tomo, unuci Enver, Kristina, Tomislav, Ljubica i praunuk Dragan te ostala tugujuća rodbina

MARIJA DRUŽETIĆ (rođ. VOJSKOVIĆ) (89)

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je 09.01.2018. u 89.godini života zauvijek napustila naša draga mama, punica, nona, pranona, sestra, kunjada i teta

MARIJA DRUŽETIĆ

( rođ. VOJSKOVIĆ )

Posljednji ispraćaj drage nam pokojnice biti će u četvrtak, 11.01.2018. u 14,30 sati iz kapele na mjesno groblje u Gračišću.

Ožalošćeni: kćerke Nevenka, Milica i Doriana, zetovi Mario, Anton i Bato, unuci Gordana sa Vedranom, Ivica sa Nensi, Ana sa Aleksom, Iva i Michael, praunuci Kristian, Darian, Ivana i Ivano, sestre Amelija i Rita sa familijama, kunjada Anita sa familijom te ostala tugujuća rodbina

STANKO ZOVIĆ (61)

S tugom u srcu javljamo rodbini, prijateljima i znancima da nas je 08.01.2018. u 61.godini života zauvijek napustio naš voljeni

STANKO ZOVIĆ

Posljednji ispraćaj dragog nam pokojnika bit će u srijedu, 10.01.2018. u 15,00 sati iz kapele na mjesno groblje na Starom Pazinu.

Ožalošćeni: sestra Branka i brat Vlado sa familijama te ostala tugujuća rodbina

MARIO GRŽETIĆ (89)

S tugom u srcu javljamo rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je 07.01.2018. u 89.godini života zauvijek napustio naš voljeni

MARIO  GRŽETIĆ

Posljednji ispraćaj dragog nam pokojnika biti će u ponedjeljak, 08.01.2018. u 14,30 sati iz kapele Sv.Antona u Zarečju na mjesno groblje.

Ožalošćeni: supruga Ljiljana, kćerka Ivanka, sin Marino i zet Nevio sa familijama, sestra Nina sa familijom te ostala tugujuća rodbina

BOJANA KRBAVAC rođ.STOJANOVIĆ (62)

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je dana 03.01.2018. u 62. godini života zauvijek napustila naša voljena

BOJANA KRBAVAC

( rođ. STOJANOVIĆ )

Posljednji ispraćaj drage nam pokojnice biti će u petak, 05.01.2018. u 14,30 sati iz kapele Sv.,Roka u Pazinskim Novakima na mjesno groblje.

Ožalošćeni: suprug Zlatko, kunjado Cvetko s obitelji, braća Milorad i Spasoje s obitelji, sestre Živana, Anđa i Jovana s obitelji te ostala tugujuća rodbina

ŠTEFA BRAJKOVIĆ (rođ. ZOVIĆ) (86)

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je dana 02.01.2018. u 86. godini života zauvijek napustila naša voljena

ŠTEFA BRAJKOVIĆ

(rođ. ZOVIĆ)

Posljednji ispraćaj drage nam pokojnice biti će u četvrtak, 04.01.2018. u 15,00 sati na mjesnom groblju u Bermu.

Ožalošćeni: sin Vojko, nevijesta Lučana, unuke Martina i Ivana sa familijama te ostala tugujuća rodbina

DINKO NEFAT (73)

U dubokoj boli javljamo rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je dana 02.01.2018. u 73.godini zauvijek napustio naš voljeni

DINKO NEFAT

Posljednji ispraćaj dragog nam pokojnika biti će u četvrtak, 04.01.2018. u 13,00 sati na mjesnom groblju u Bermu.

Ožalošćeni: supruga Ana, kćerke Elvira i Elena sa familijama,unuci, sestre Ana i Marija te ostala tugujuća rodbina

VLADIMIR (MIRO) JURADA (74)

S tugom i boli u srcu javljamo svoj rodbini, prijateljima i znancima tužnu vijest da nas je dana 27.12.2017. u 74. godini života napustio naš voljeni brat

VLADIMIR JURADA

(MIRO)

Posljednji ispraćaj dragog nam pokojnika biti će u četvrtak, 28.12.2017. u 15,00 sati iz kapele na mjesno groblje u Grimaldi.

Ožalošćeni: braća: Joakim i Viktor, sestre: Nerina, Veronika, Dragica i Ana sa obiteljima, te ostala tugujuća rodbina 

VALTER MILANOVIĆ (57)

S tugom i boli u srcu javljamo svoj rodbini, prijateljima i znancima tužnu vijest da nas je dana 23.12.2017. u 57. godini života napustio naš voljeni suprug, otac i brat

VALTER MILANOVIĆ

Posljedni ispraćaj našeg voljenog pokojnika biti će u srijedu, 27.12.2017. u 15,00 sati iz kapele na mjesno groblje u Gračišću. Počivao u miru Božjem!

Ožalošćeni: supruga Loredana, kćerka Ana sa Masimom, sestra Bruna sa obitelji, kunjada Gordana sa obitelji, punica Anica te ostala tugujuća rodbina

VINKO - ZORO GRŽIĆ (77)

S tugom i boli u srcu javljamo svoj rodbini, prijateljima i znancima tužnu vijest da nas je 24.12.2017. u 77. godini života napustio naš voljeni brat i barba

VINKO GRŽIĆ

     (ZORO)

Posljednji ispraćaj našeg voljenog pokojnika biti će u srijedu, 27.12.2017. u 14,00 sati iz crkve na mjesno groblje Paz.

Ožalošćeni: sestre Romilda i Nevija sa familijama te ostala tugujuća rodbina

VLADIMIR JERMAN (65)

S tugom u srcu javljamo rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je 15.12.2017. u  65.godini života zauvijek napustio naš voljeni

VLADIMIR JERMAN

Posljednji ispraćaj dragog nam pokojnika bit će u utorak 19.12.2017. u 14,30 sati iz kapele "Moj mir" u Pazinu na gradsko groblje.

Ožalošćeni: sestra Nevija, nevodo Zoran te ostala tugujuća rodbina

NEVIJA ŽGRABLIĆ (60)

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je 17.12.2017.u 60.godini života zauvijek napustila naša voljena

NEVIJA ŽGRABLIĆ

Posljednji ispraćaj drage nam pokojnice bit će u utorak 19.12.2017. u 14,00 sati na mjesnom groblju Sv.Ivan i Pavao - Zabrežani.

Ožalošćeni: brat Serđo, kunjada Laura, nevode Marinela i Jasna s familijom te ostala tugujuća rodbina

ZORA STOJŠIĆ (rođ.ŠIROL) (89)

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je dana 7.12.2017. u 89.godini života zauvijek napustila naša voljena

ZORA STOJŠIĆ

(rođ. ŠIROL)

Posljednji ispraćaj drage nam pokojnice bit će u petak, 8.12.2017. u 15,00 sati na mjesnom groblju u Gologorici.

Ožalošćeni: sin Slavko, kćerke Nevija, Adrijana i Đilda, neveste, zeti, unuki i praunuki, sestre Katina i Ema sa familijama, kunjadi i kunjade te ostala tugujuća rodbina

VJEKOSLAV KURELOVIĆ (80)

U dubokoj boli javljamo rodbini, prijateljima i znancima da je naš dragi brat i barba

VJEKOSLAV  KURELOVIĆ

( ĐIĐO )

preminuo 6.12.2017. u 80. godini života. Posljednji ispraćaj biti će u četvrtak, 7.12.2017. u 15,00 sati iz kapele na mjesnom groblju Stari Pazin.

Ožalošćeni: sestre Bina, Nedeljka i Lidija, braća Frane, Josip i Ivan sa familijama te ostala tugujuća rodbina 

ANTON ZAJC (81)

U dubokoj boli javljamo rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je dana 04.12.2017. u 81. godini života zauvijek napustio naš voljeni

ANTON  ZAJC

( TONE )

Posljednji ispraćaj dragog nam pokojnika bit će u srijedu, 06.12.2017. u 14,30 sati na mjesnom groblju u Škopljaku.

Ožalošćeni: braća Josip, Miro, Anđelo i Slavko, sestre Marija i Slava sa familijama te ostala tugujuća rodbina 

ŠTEFICA ŠAJINA (94)

Tužnim srcem javljamo rodbini,prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je dana 30.11.2017. u 94.godini života zauvijek napustila naša voljena

ŠTEFICA ŠAJINA

(rođ.JURAN)

Posljednji ispraćaj drage nam pokojnice bit će u subotu, 02.12.2017. u 15,00 sati na mjesnom groblju u Gračišću.

Ožalošćeni: kćerka Marija i sin Branko s familijom, nevjesta Silvana s familijom, unuci, praunuci i ostala tugujuća rodbina

GIUSEPPINA RUŽIĆ (rođ. MIANDRUSICH) (92)

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je 27.11.2017. u 92. godini života zauvijek napustila naša voljena

GIUSEPPINA RUŽIĆ

(rođ.MIANDRUSICH)

Posljednji ispraćaj drage nam pokojnice bit će u srijedu, 29.11.2017. u 15,00 sati na mjesnom groblju u Lindaru.

Ožalošćeni: kćerka Ana, zet Alfio, unuci Albin i Davor s Dariom, praunuci Franko i Karlo te ostala tugujuća rodbina

NADA ANDROŠIĆ (rođ.GRŽIĆ ) (63)

S tugom i boli u srcu javljamo svoj rodbini, prijateljima i znancima tužnu vijest da nas je 19.11.2017. u 63. godini života zauvijek napustila naša voljena kćerka, mama, sestra, kunjada i nona

NADA ANDROŠIĆ

( rođ.GRŽIĆ )

Posljednji ispraćaj drage nam pokojnice bit će u utorak 21.11.2017. u 15,00 sati na mjesnom groblju u Lindaru.

Ožalošćeni: mama Silvana, kćerka Romina, sin Zoran s familijom, sestra Ana i brat Franko sa familijama, kunjada Elena s familijom te ostala tugujuća rodbina

IVAN BERTOŠA ( NETO ) (90)

S tugom u srcu javljamo rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je 16.11.2017. iznenada u 90. godini života zauvijek napustio naš voljeni

IVAN BERTOŠA

( NETO )

Posljednji ispraćaj dragog nam pokojnika bit će u petak, 17.11.2017. godine u 15,00 sati na mjesnom groblju u Kaldiru.

Ožalošćeni: sin Vjekoslav i nevjesta Adrijana sa familijom, sin Kazimir i nevjesta Irenka sa familijom, kćerka Gabrijela i zet Božo sa familijom, kćerka Agata i zet David sa familijom,unuci,  praunuci, sestre Silvana i Milena sa familijama, kunjade Bernarda i Bepina sa familijama i ostala tugujuća rodbina

JORDAN JEROMELA (79)

U dubokoj boli javljamo rodbini, prijateljima i znancima da nas je dana 12.11.2017. u 79. godini života napustio naš voljeni suprug, tata, brat, tast, nono i pranono

JORDAN JEROMELA

Posljednji ispraćaj dragog nam pokojnika bit će u utorak, 14.11.2017. u 15,00 sati na mjesnom groblju u Pićnu.

Ožalošćeni: supruga Gracijela, sin Davor sa Doris, kćerka Lorena sa Mirkom, unuci Valentina sa Sandijem, Paolo sa Valentinom, Martin sa Robertom i praunuka Paola, sestre Elda i Marija sa obitelji, kunjada Anđelina te ostala tugujuća rodbina

OLGA BRAJKOVIĆ (rođ. PALADIN) (93)

S tugom u srcu javljamo rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je  11.11.2017.u 93.godini života zauvijek napustila naša voljena mama, nona, pranona i sestra

OLGA BRAJKOVIĆ

(rođ.PALADIN)

Posljednji ispraćaj drage nam pokojnice bit će u ponedjeljak 13.11.2017.u 15,30 sati na mjesnom groblju Trviž.

Ožalošćeni: kćeke Marija i Agneza sa familijama, sinovi Ivan-Danko, Srećko, Ratko, Milan i Damir sa familijama, unuci, praunuci, sestra Ema te ostala tugujuća rodbina

JOSIP (PINO) MIJANDRUŠIĆ (83)

Javljamo rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je 07.11.2017. u 83.godini života zauvijek napustio naš voljeni

JOSIP MIJANDRUŠIĆ 

( PINO )

Posljednji ispraćaj dragog nam pokojnika bit će u četvrtak 09.11.2017. u 15,30 sati na mjesnom groblju u Gračišću.

Ožalošćeni: supruga Marija, kćerka Nives, zet Mario, unuci Robi sa familijom, Romina, Tina i Tedi, praunuk Leni, brat Aldo, sestre Tereza i Pina, kunjado i kunjade te ostala tugujuća rodbina

MARČELO ŠVIĆ (70)

Tužnim srcem javljamo rodbini,prijateljima i znancima tužnu vijest da nas je 06.11.2017.u 70. godini života zauvijek napustio naš voljeni

MARČELO ŠVIĆ

Posljednji ispraćaj dragog nam pokojnika bit će u utorak, 07.11.2017.godine u 15,30 sati iz kapele "Moj mir" u Pazinu na gradsko groblje.

Ožalošćeni: kćerka Ljubica, sestra Marija i kunjade s familijama

ANTON - TONE ZOVIĆ (79)

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je dana 27.10.2017.u 79. godini života zauvijek napustio naš voljeni

ANTON ZOVIĆ

(TONE)

Posljednji ispraćaj dragog nam pokojnika bit će u subotu 28.10.2017. u 15,30 sati na mjesnom groblju u Gračišću

Ožalošćeni: supruga Ana, kćerke Biserka, Verica i Davorka s obiteljima te ostala tugujuća rodbina

MARIO MILIĆ (90)

Javljamo tužnu vijest rodbini,prijateljima i znancima da nas je u 90.godini života zauvijek napustio naš voljeni

MARIO MILIĆ

Posljednji ispraćaj dragog nam pokojnika bit će u petak 27.10.2017. u 12,00 sati iz kapele "Moj mir" u Pazinu na gradsko groblje.

Ožalošćeni:kunjada Marija,nevodi i nevode sa familijama te ostala tugujuća rodbina

JOSIP BURŠIĆ - PINO (87)

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je 19.10.2017.u 87.godini života zauvijek napustio naš voljeni

JOSIP BURŠIĆ

( PINO )

Posljednji ispraćaj dragog nam pokojnika bit će u petak 20.10.2017.u 16,00 sati iz kapele na mjesnom groblju u Gračišću.

Ožalošćeni:sin Boris, kćerka Dragica, nevjesta Biserka, zet Igor, unuci Valentina, Melita, Dorijana sa Darijanom, Nives, Marina, Tatjana, Marko, Luka i praunuka Lana te ostala tugujuća rodbina

ANA SERGO (rođ.ŽMAK) (82)

S tugom u srcu javljamo rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je 17.10.2017.u 82.godini života zauvijek napustila naša voljena

ANA SERGO

(rođ.ŽMAK)

Posljednji ispraćaj drage nam pokojnice bit će u četvrtak 19.10.2017.u 16,00 sati na mjesnom groblju Semići.

Ožalošćeni:suprug Mario, sin Elvino, kćerka Mladenka, nevjesta Danijela, zetovi Marko i Marino, unuci Dalibor, Ivan, David, Antonio, Valentino i Marina, praunuci Vita i Patrik te ostala tugujuća rodbina

VJEKOSLAV - ĐIĐI UJČIĆ (87)

S tugom u srcu javljamo rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je 17.10.2017.u 87.godini života zauvijek napustio naš voljeni

VJEKOSLAV UJČIĆ

( ĐIĐI )

Posljednji ispraćaj dragog nam pokojnika bit će u srijedu 18.10.2017. u 16,30 sati iz kapele na mjesnom groblju Stari Pazin.

Ožalošćeni:supruga Jagoda, sin Klaudio, kćerka Nives, nevjesta Livija, zet Albert, unuci Ivana, Mateo, Korado i Karla, sestra Kate te ostala tugujuća rodbina

ANTO ČANČAR (KERLI ) (42)

S tugom u srcu javljamo rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je 07.10.2017.u 42.godini života napustio naš voljeni

ANTO ČANČAR

(KERLI)

Posljednji ispraćaj dragog nam pokojnika bit će u ponedjeljak 09.10.2017.u 15,00 sati iz kapele na mjesnom groblju Stari Pazin.

Ožalošćeni:supruga Valentina, djeca Marko, Petra i Jana, majka Luca, brat Mato, Vinko i sestra Marica sa familijama, punica Đurđa, tast Rade, šogori Adrijana i Danijel sa familijama te ostala tugujuća rodbina

ELVINO VALENTA (70)

U dubokoj boli javljamo svoj rodbini, prijateljima i znancima tužnu vijest da nas je iznenada u 70.godini života napustio naš dragi sin, suprug, otac, brat, svekar, nono i kunjado

ELVINO VALENTA

Posljednji ispraćaj dragog nam pokojnika bit će u srijedu 04.10.2017.u 16,30 sati iz kapele "Moj mir" u Pazinu na gradsko groblje.

Počivao u miru Božjem!

Molimo za tihu sućut.

Ožalošćeni: mama Josipa, supruga Ani, sinovi Nikola i Vjekoslav, nevjesta Maja, unučica Mila, sestra Ines s obitelji, kunjadi Aldo i Đenio s obiteljima te ostala tugujuća rodbina

FRANKO ROGOVIĆ (52)

S tugom u srcu javljamo rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je 29.09.2017.u 52.godini života iznenada napustio naš voljeni

FRANKO ROGOVIĆ

Posljednji ispraćaj dragog nam pokojnika bit će u utorak 03.10.2017.u 16,30 sati iz kapele "Moj mir" u Pazinu na gradsko groblje.

Ožalošćeni: supruga JADRANKA, sin ALEN sa MATEOM, sestra MIRJANA, brat DAMIR sa obitelji te ostala tugujuća rodbina

ALDO ŠAJINA (86)

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je dana 14.09.2017. u 86.godini života zauvijek napustio naš voljeni

ALDO ŠAJINA

Posljednji ispraćaj dragog nam pokojnika bit će u petak 15.09.2017. u 16,00 sati iz kapele na mjesnom groblju u Lindaru.

Ožalošćeni: supruga Marija, sinovi Vjeran i Mladen, kćerka Suzana, nevjeste Davorka i Nevina, zet Vilim, unuci Vedran, Tamara, Lenka, Mauricio, Tedy i Timy, praunuci Rafael, Arian, Moira, Mia i Vito, sestra Nilda sa familijom, kunjada Marija sa familijom te ostala tugujuća rodbina

BAZILIJA OPATIĆ (92)

Javljamo tužnu vijest rodbini, prijateljima i znancima da nas je dana 09.09.2017. u 92.godini života zauvijek napustila naša voljena

BAZILIJA (LJUBA) OPATIĆ

Posljednji ispraćaj drage nam pokojnice bit će u utorak 12.09.2017. u 16,30 sati iz kapele Sv.Roka u Pazinskim Novakima na mjesno groblje.

Ožalošćeni: kunjada Viktorija, nevode Marijuča, Silvana i Rita sa familijama

MARIJA BRUMNIĆ (79)

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancim žalosnu vijest da na je dana 06.09.2017.u 79.godini života zauvijek napustila naša voljena

MARIJA BRUMNIĆ (rođ.PAMIĆ)

Posljednji ispraćaj drage nam pokojnice bit će u četvrtak 07.09.2017. u 16,00 sati na mjesnom groblju u Lindaru.

Ožalošćeni: sin Dorijano, unuk Mladen sa suprugom Patricijom, praunuci Kristijan i Barbara, sestra Antica, nevode i nevodi sa familijama, kunjado Benjamin te ostala tugujuća rodbina

VERA MOČIBOB (77)

S tugom u srcu javljamo rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je 04.09.2017. u 77.godini života napustila naša voljena

VERA MOČIBOB (rođ.MOČIBOB)

Posljednji ispraćaj drage nam pokojnice bit će u srijedu 06.09.2017. u 17,00 sati iz kapele na mjesnom groblju u Karojbi.

Ožalošćeni: djeca Zlatko, Vilim i Smiljana, nevista Mirjana, zet Ecio, unuci Margareta, Martina, Paolo, Kristina i Morena,praunuk Mark, brat Stanko, sestre Marija, Ivanka,Tereza, Olga i Agata s familijama, kunjade Jelena, Marija, Darka i Marija s familijama, kunjado Branko s familijom te ostala tugujuća rodbina

ŽELJKO GRŽETIĆ ŠLJAK (60)

Dana 2.rujna 2017. zauvijek je zaspao i našao svoj mir u dobi od 60 godina naš dragi

ŽELJKO GRŽETIĆ - ŠLJAK

Urna našeg dragog pokojnika položit će se u četvrtak 7.rujna 2017. u 17,00 sati na groblju "Moj mir" u Pazinu.

Molimo za tihu sućut.

Ožalošćene obitelji Gržetić i Marinčić

JOSIP (JOŽE ) FRANČIN (78)

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je dana 03.09.2017. u 78.godin života zauvijek napustio naš voljeni

JOSIP (JOŽE ) FRANČIN

Posljednji ispraćaj dragog nam pokojnika bit će u utorak 05.09.2017. u 16,30 sati na mjesnom groblju u Bermu.

Ožalošćeni: brat Alojz s obitelji, sestre Marija i Darinka s obitelji te ostala tugujuća rodbina

MILKA HOHNJEC (86)

U dubokoj boli javljamo tužnu vijest svoj rodbini, prijateljima i znancima da nas je napustila 01.09.2017.u 86.godini naša draga

MILKA HOHNJEC

Posljednji ispraćaj drage nam pokojnice bit će u subotu 02.09.2017 u 18,00 sati na mjesnom groblju Stari Pazin.

Molimo za tihu sućut.

Ožalošćeni: kći Snježana i sin Nadir s familijama

ONORINA (MARIJA ) JURČIĆ (89)

Pretužnim srcem javljamo rodbini,prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je 12.8.2017. u 89.godini života iznenada napustila naša voljena

ONORINA ( MARIJA ) JURČIĆ

Posljednji ispraćaj drage nam pokojnice bit će u srijedu 16.8.2017. iz kapele "Moj Mir" u Pazinu na gradsko groblje.

Ožalošćeni: kćerke Nadia i Ida,zetovi Karlo i Branko,unuci sa familijama,sestre Ida i Irma sa familijama,brat Đino s familijom,kunjada Zora te ostala tugujuća rodbina

ELEUTERIO (TELIO ) KRIZMANIĆ (79)

Pretužnim srcem javljamo svima da nas je u nedjelju 13.08.2017. u 79.godini napustio naš voljeni

ELEUTERIO KRIZMANIĆ (TELIO )

Posljednji ispraćaj dragog nam pokojnika bit će u srijedu 16.08.2017.  u 16,30 sati iz kapele na mjesnom groblju Stari Pazin.

Ožalošćeni: supruga Dušica, sin Igor, kćerka Elida, zet Miroslav te ostala tugujuća rodbina

ZLATA-ANKA FILIPLIĆ (81)

S tugom u srcu javljamo rodbini,prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je 08.08.2017.u 81.godini života, nakon duge i teške bolesti, zauvijek napustila naša voljena

ZLATA-ANKA FILIPLIĆ

Posljednji ispraćaj drage nam pokojnice bit će u srijedu 09.08.2017. u 18,00 sati iz crkve na mjesnom groblju u Zarečju.

Ožalošćeni:suprug Josip, sin Darko, braća Mate i Josip, sestra Zorka te ostala tugujuća rodbina.

NADA TOMINIĆ - ŠANDRIĆ (69)

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je dana 05.08.2017.u 69.godini života zauvijek napustila naša voljena

NADA TOMINIĆ

(rođ.ŠANDRIĆ)

Posljednji ispraćaj drage nam pokojnice bit će u ponedjeljak 07.08.2017. u 18,00 sati na mjesnom groblju Grimalda.

Ožalošćeni: sinovi Neven i Damir sa familijama, brat Marko sa familijom te ostala tugujuća rodbina

ZLATA JURIČIĆ (89)

S tugom u srcu javljamo rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je 06.08.2017.u 89.godini života napustila naša voljena

ZLATA JURIČIĆ

Posljednji ispraćaj drage nam pokojnice bit će u  utorak 08.08.2017.u 18,00 sati iz kapele "Moj Mir" u Pazinu na gradsko groblje.

Molimo za tihu sućut.

Ožalošćeni: sin Franko, zet Vlado, unuke Kristina i Marina s obiteljima, sestra Marija s obitelji te ostala tugujuća rodbina

ANĐELA BELIĆ (99) rođ. LAKOŠELJAC

S tugom u srcu javljamo rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je 28.07.2017. u 99.godini života napustila naša voljena

ANĐELA BELIĆ

rođ. LAKOŠELJAC

posljednji ispraćaj drage nam pokojnice bit će u ponedjeljak 31.07.2017. u 18,00 sati iz kapele "Moj Mir" u Pazinu na gradsko groblje.

Ožalošćeni: kćerka Marijuča, sin Željko, nevjesta Gabrijela, unuci Robi s Ornelom, Mauricio, Dolores, Karmen s Paulom i Luka, praunuke Lucija i Karla te ostala tugujuća rodbina

MARIO MATIĆ (81)

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je 28.07.2017.u 81.godini života napustio naš voljeni

MARIO MATIĆ

Posljednji ispraćaj dragog nam pokojnika bit će u subotu 29.07.2017.u 17,30 sati iz kapele "Moj Mir" u Pazinu na gradsko groblje.

Ožalošćeni: sinovi Željko i Milan, nevjeste Danijela i Adrijana, unuci Diana, Jessica, Kristian, Isabella i Matija, sestra Anđela s familijom te ostala tugujuća rodbina

IVAN ( NINO ) BAŠIĆ (92)

S tugom u srcu javljamo rodbini, prijateljima i znancima žalosnu vijest da nas je  20.07.2017. u 92. godini života, blago u gospodinu okrijepljen svetim sakramentima, napustio naš voljeni otac, nono i pranono

IVAN ( NINO ) BAŠIĆ

Posljednji ispraćaj našeg voljenog pokojnika bit će u petak 21.07.2017. u 17,30 sati na mjesnom groblju u Borutu.

Ožalošćeni: sinovi BORIS i IVAN, kćerke ALMA, VILMA i ANICA sa familijama, unuci, praunuci te ostala tugujuća rodbina  

LJUBA ŠAINA (91) rođ. TURČINOVIĆ

S TUGOM U SRCU JAVLJAMO RODBINI, PRIJATELJIMA I ZNANCIMA ŽALOSNU VIJEST DA NAS JE 11.07.2017. U 91.GODINI ŽIVOTA NAPUSTILA NAŠA VOLJENA

LJUBA ŠAINA
(rođ. TURČINOVIĆ)

POSLJEDNJI ISPRAĆAJ DRAGE NAM POKOJNICE BIT ĆE U SRIJEDU 12.07.2017. U 18,00 SATI IZ KAPELE NA MJESNO GROBLJE SV.IVAN I PAVAO - ZABREŽANI.
PO ŽELJI POKOJNICE, MOLIMO DA SE UMJESTO CVIJEĆA UPLATI NOVAC ZA POTREBITE.

OŽALOŠĆENI:

SIN IVAN S OBITELJI, KĆERKE MARIJA I MIRANDA S OBITELJI, UNUCI BORIS, ANICA, DANIJELA, GORDANA, MARIJAN I NIKOLA, PRAUNUCI KARLO, FILIP, PETAR, GLORIJA, PETRA, VERENA, DAVID, SARA, SARA, PETRA I LUKA TE OSTALA TUGUJUĆA RODBINA

DAVOR LOVRINIĆ (47)

TUŽNIM SRCEM JAVLJAMO RODBINI, PRIJATELJIMA I ZNANCIMA TUŽNU VIJEST DA NAS JE DANA 09.07.2017.U 47.GODINI ŽIVOTA ZAUVIJEK NAPUSTIO NAŠ VOLJENI

DAVOR LOVRINIĆ

POSLJEDNJI ISPRAĆAJ DRAGOG POKOJNIKA BIT ĆE U PONEDJELJAK 10.07.2017. U 18,00 SATI NA MJESNOM GROBLJU U GRAČIŠĆU.

OŽALOŠĆENI:

SUPRUGA KSENIJA, SIN ERIK, KĆERKA LANA, BRAĆA ANTON I EMIDIO, SESTRE NEVIJA I LORETA SA FAMILIJAMA, PUNICA LIDIJA, TAST JOSIP, KUNJADO SANJIN S FAMILIJOM TE OSTALA TUGUJUĆA RODBINA

Mobilno reciklažno dvorište u MO Beram

Poštovani korisnici,  obavještavamo vas da će od 10. do 14. prosinca 2018. godine mobilno reciklažno dvorište biti postavljeno na području Mjesnog odbora Beram. Radno vrijeme mobilno reciklažnog dvorišta: PONEDJELJAK, SRIJEDA I PETAK ...

Didaktičkom igračkom do razvoja kulture odgovornosti

Grad Pazin i Usluga Dječjem vrtiću "Olga Ban" darovali didaktičku igračku o razvrstavanju otpada Grad Pazin i trgovačko društvo Usluga d.o.o. darovali su Dječji vrtić  “Olga Ban“ didaktičkom igračkom razvrstavanja otpada. ...

Blagajna i parkirališne usluge sele u zgradu Spomen doma

Poštovani korisnici,  obavještavamo Vas da se služba organizacije i naplata parkiranja radi rekonstrukcije objekta i projekta poduzetničkog inkubatora preselila sa sadašnje adrese (Prolaz Jože Šurana 3 ) u zgradu Spomen doma (prvi  kat) na adresi ...

5 načina kako smanjiti upotrebu jednokratnih proizvoda

U očuvanju okoliša svačija uloga je bitna, a posebice pojedinaca koji uz samo male promjene ustaljenih navika mogu utjecati na prestanak korištenja nekih od okolišno najproblematičnijih materijala, u čemu svakako ...

Obavijesti o smrti

Posljednji pozdravi

Rezultati ankete

Molimo Vas ocijenite cjelovitost našeg uslužnog programa i izvedenih radova:

Odličan:
Vrlo dobar:
Dobar:
Dovoljan:
Nedovoljan: