Kontakt

USLUGA d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti
Šime Kurelića 22, Pazin
MB:3088804
OIB: 03455963475

E-mail adrese

INFORMACIJE

usluga2@pu.t-com.hr

UPRAVA

Dragan Šipraka - predsjednik uprave
dragan.sipraka@usluga-pazin.hr

R. J. ČISTOĆA

Željko Gržinić - voditelj
zeljko.grzinic@usluga-pazin.hr

R. J. KOMUNALNE DJELATNOSTI

Josip Radetić - voditelj

josip.radetic@usluga-pazin.hr

PRAVNO ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Marija Kiković - voditelj
marija.kikovic@usluga-pazin.hr

Snježana Krnjus - pravnica

snjezana.krnjus@usluga-pazin.hr

Održavanje nerazvrstanih cesta / Zimska služba

Matija Zidarić

matija.zidaric@usluga-pazin.hr

RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE

Ante Ćus - voditelj

ante.cus@usluga-pazin.hr

Telefonski brojevi

Šime Kurelića 22

CENTRALA – 052/ 619-030
PREDSJEDNIK UPRAVE – 052/ 619-031
KADROVSKA SLUŽBA – 052/ 619-033

PRAVNI POSLOVI - 052/ 619-040
KOMUNALNI SERVIS – 052/ 619-032
NERAZVRSTANE CESTE / ZIMSKA SLUŽBA – 052/ 619-035
PLAN I ANALIZA – 052/ 619-036
RAČUNOVODSTVO – 052/ 619-037; 619-038
RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE – 052/ 619-039
SKLADIŠTE – 052/ 619-042
TELEFAX – 052/ 624-998

Prolaz Jože Šurana 3

BLAGAJNA I ODRŽAVANJE PARKIRALIŠTA – 052/ 624-092

Prolaz Vincenta od Kastva 4

POGREBNE USLUGE – 052/ 624-051
PRODAJA CVIJEĆA – 091/ 624 2791

Radno vrijeme uprave:

ponedjeljak - petak 07:00 - 15:00h