Za sva pitanja i informacije u vezi ove usluge, nazovite: 052 61 9 030

Reciklažno dvorište

RADNO VRIJEME

ponedjeljak, srijeda, petak 8.00 - 14.00

utorak, četvrtak 8.00 - 18.00

svaka prva subota u mjesecu 8.00 - 12.00

Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada. Odlaganjem u reciklažno dvorište smanjujemo ukupnu količinu otpada, potičemo razvoj kružne ekonomije i brinemo o zaštiti okoliša.

Iskoristite besplatnu mogućnost, i pravilno odložite sve vrste otpada!

Reciklažno dvorište nalazi se u sklopu pretovarne stanice Jelenčići (bivše odlagalište otpada Jelenčići V).

U reciklažnom dvorištu fizičke osobe besplatno mogu odložiti:

GRAĐEVINSKI OTPAD IZ KUĆANSTVA

beton, cigla, crijep, keramičke pločice, razni izolacijski materijali, građevinski materijali od gipsa i sl.

OTPADNA JESTIVA ULJA

jestiva ulja i masti od prženja i kuhanja

AMBALAŽNI OTPAD

papir, staklo, plastika, metal, višeslojna ambalaža - tetrapak, tekstil, drvo

OTPADNE GUME

TEKSTIL

odjeća, obuća, ručnici, posteljina, zavjese, torbe i sl.

ZELENI OTPAD

trava, lišće, granje ukrasnog bilja i ostali slični vrtni otpad nastao na okućnicama i u domaćinstvima koja se ne bave nijednim oblikom komercijalne djelatnosti (2 puta godišnje do 1m3)

ELEKTRIČNI I ELEKTRONIČKI OTPAD

električni alati, informatička i telekomunikacijska oprema, toneri za pisače, kućanski uređaji, oprema široke potrošnje, rasvjetna oprema

OPASNI OTPAD

baterije, akumulatori, lijekovi, maziva i motorna ulja, boje i lakovi, otapala, stari lijekovi i dr

GLOMAZNI ili KRUPNI OTPAD

Sva kupaonska, kuhinjska i vrtna oprema, podne obloge, dječja oprema, namještaj i ostali glomazni otpad - rolete, žaluzine, tende, madraci, ljestve samostojeće stepenice, zavjese, nosači za zavjese, vrata, staklo (okno), prozor, prozorski okvir invalidska kolica, dekorativni predmeti većih dimenzija, oprema za kućne ljubimce, sprave za vježbanje, veća sportska oprema, radijatori, tapete, daska za glačanje, okvir za sušenje rublja...

Važne napomene!

1. Automobilske gume treba odvojiti od naplatka koje možete odložiti zasebno.

2. Prozore prije odlaganja treba razbiti, jer se posebno odlaže prozorsko staklo, a posebno prozorski okviri.

3. Kategorija građevni otpad odnosi se na otpad koji nastaje održavanjem i manjim popravcima koje obavlja sam vlasnik u količini ne većoj od 200 kg u šest uzastopnih mjeseci.

5. Pravne osobe (tvrtke, obrti i sl.) ne mogu u reciklažnom dvorištu odlagati otpadnu keramiku.

4. Odvojite ambalažno staklo (staklene boce, čaše i staklenke) od prozorskog stakla, ogledala, automobilskog stakla i keramike koji se odlažu zasebno.