03|10 2014

Zakup štandova i prigodna prodaja cvijeća na tržnici

temeljem članka 38. Društvenog ugovora i članka 13. Tržnog reda, “Usluga” d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti Pazin, Šime Kurelića 22 (upravljač tržnice), objavljuje

Nadmetanje za prikupljnje pisanih ponuda za zakup prodajnih površina na otvorenoj tržnici    u Pazinu za blagdane Svih svetih:

Nadmetanje za prikupljanje pisanih ponuda

PLAN otvorena tržnica- terasa

PLAN otvorena tržnica-štandovi

 

 

26|08 2014

Popis korisnika donacija i sponzorstva

“USLUGA” d.o.o. Pazin objavljuje popis donacija i sponzorstva u razdoblju od 01. siječnja do 25. kolovoza 2014. godine.

Popis donacija i sponzorstva u 2014. godini

03|04 2014

Natječaj za prodaju stambenih i poslovnih prostora

zgrada2Trgovačko društvo “Usluga” d.o.o. Pazin, objavljuje natječaj za prodaju stambenih i poslovnih prostora u stambeno-poslovnoj zgradi koja će se graditi u ulici Miroslava Bulešića u Pazinu na k.č. broj 263/9 (nova izmjera 2259/3) k.č. Pazin. Rok za dostavu ponuda je 25.04.2014. godine do 15:00 sati. Informacije o Natječaju mogu se dobiti radnim danom na telefon 052 619 030 ili na mobitel: 0916242771.

Natječaj za prodaju nekretnina

Katalog stanova

02|04 2014

Godišnji zakup štandova na tržnici

Zatvorena tržnica

 

Temeljem članka 36. Društvenog ugovora  i članka 10. Tržnog reda, “Usluga” d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti Pazin, Šime Kurelića 22 (Upravljač tržnice), objavljuje

 

Nadmetanje za prikupljanje pisanih ponuda za godišnji zakup prodajnih mjesta (stolova) na tržnici u Pazinu

Plan zatvorene tržnice

 

25|03 2014

OBAVIJEST O PRIKLJUČENJU NA SUSTAV JAVNE ODVODNJE U NASELJU STARI PAZIN

Obavještavamo građane naselja Stari Pazin da je izgrađen sustav javne odvodnje, čime su osigurani uvjeti za priključenje građevina na sustav javne odvodnje Grada Pazina. Više na donjem linku:

Obavijest o mogućnosti priključenja  -STARI PAZIN

07|03 2014

Trgovačko društvo USLUGA ODVODNJA d.o.o. započelo je sa obavljanjem djelatnosti

Obavještavamo cijenjene građane te poslovne suradnike da je trgovačko društvo USLUGA ODVODNJA d.o.o. za djelatnost javne odvodnje, sa sjedištem u Pazinu, Šime Kurelića 22, započelo s obavljanjem djelatnosti dana 01. ožujka 2014. godine.

Dana 28. siječnja 2014. godine nadležni je sud donio rješenje o upisu u sudski registar, MBS: 040319363.

Direktor trgovačkog društva USLUGA ODVODNJA d.o.o. sukladno imenovanju sa Skupštine Društva je Dragan Šipraka, dipl.ing..

Osnovni podaci:

OIB: 04849628232

MB: 4165381

Kontakt telefon: 052/622-350, fax: 052/622-365.

Mail: [email protected]

 

16|12 2013

čestitkaPoštovani građani i poslovni partneri,

zahvaljujemo na suradnji i povjerenju koje ste nam ukazali u protekloj godini.

Želimo Vam božićne blagdane ispunjene srećom i radošću, a u nadolazećoj 2014. godini puno uspjeha na osobnom i poslovnom planu!

Djelatnici “USLUGA”  d.o.o.

02|12 2013

Natječaj za prodaju nekretnina

poticana_vizual Usluga d.o.o. Pazin, objavljuje natječaj za prodaju stambenih i poslovnih prostora u stambeno-poslovnoj zgradi koja će se graditi u ulici Miroslava Bulešića, Pazin.

Natječaj za prodaju nekretnina

Katalog_stanova

 

 

26|11 2013

Popis korisnika sponzorstva i donacija

 

“USLUGA” d.o.o. u prilogu objavljuje popis korisnika sponzorstva i donacija u razdoblju od 01.01. do 25.11. 2013. godine.

Popis korisnika sponzorstva i donacija u 2013.

 

 

22|10 2013

O B A V I J E S T

Na groblju u Kašćergi izvršena je rekonstrukcija unutar groblja pri čemu je izgrađeno dodatnih 25 grobnih mjesta.

Prema prijedlogu Mjesnog odbora Kašćerga unaprijed će se omogućiti dodjela 13 grobnih mjesta radi rezervacije.

„Usluga“ d.o.o. je u suradnji s Mjesnim odborom utvrdila raspored i površine, te odredila cijenu za dodjelu grobnih mjesta, na što je suglasnost dalo izvršno tijelo Grada Pazina.

Cijena grobnih mjesta iznosi 2.200,00 kuna po m², a može se uplatiti odjednom ili u ratama najduže na 2 godine.

Pozivamo sve zainteresirane osobe koje žele unaprijed rezervirati grobno mjesto da se obrate u „Usluga“ d.o.o. na adresi Šime Kurelića 22 u Pazinu. Informacije o dodjeli grobnih mjesta mogu se dobiti upitom putem e-pošte na [email protected]  ili telefonski na broj 619-033.

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright Usluga d.o.o. Pazin, pogoni Wordpress Izrada weba: Izrada web stranica