13|05 2016

PRETOVARNA STANICA

fotografija-tehnički pregledpretovarna

 

Završeni su radovi  na II fazi sanacije i zatvaranja odlagališta otpada „Jelenčići V“ – izgradnji  PRETOVARNE STANICE.

Nakon završetka radova uspješno je izvršen tehnički pregled izgrađene građevine, te je ishodovana uporabna dozvola.

31|03 2016

Pretovarna stanica u Pazinu

PRETOVARNA STANICAfotografija 3fotografija 2fotografija5

Radovi na izgradnji pretovarne stanice su pri kraju.

28|01 2016

Popis korisnika donacija i sponzorstva u 2015. godini

“USLUGA” d.o.o. Pazin objavljuje popis donacija i sponzorstva u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine.

Popis donacija i sponzorstva u 2015. godini

27|01 2016

Izgradnja pretovarne stanice u Pazinu

pretovarna_

pretovarna stanicaIstarska županija je u postupku uspostave integralnog sustava gospodarenja otpadom s ključnom građevinom Županijskim centrom za gospodarenje otpadom „Kaštijun“. Prema terminskom planu ŽCGO „Kaštijun“ mora započeti s probnim radom već ove godine. U cilju osiguranja ostatnog komunalnog otpada za rad ŽCGO „Kaštijun“ potrebno je izgraditi i ishodovati uporabnu dozvolu za pretovarnu stanicu Pazin-Jelenčići V kojom gospodari komunalna tvrtka USLUGA d.o.o. Pazin. Za navedeno je potpisan Sporazum o provedbi projekata pretovarnih stanica i ostalih objekata za gospodarenje otpadom u Istarskoj županiji Klasa: 024-04/13-08/2, Ur. broj: 563-07-02/27-13-1 od 24. srpnja 2013. godine. Sporazumne strane su Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Istarska županija i Gradovi Buzet, Labin, Pazin, Poreč, Rovinj i Umag.
Na temelju Odluke o ulaganju sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u građenje pretovarne stanice „Jelenčići V“ na području Grada Pazina, KLASA: 024-04/15-03/1, URBROJ: 563-01/01-15-10, od 6. listopada 2015. godine, sklopljen je Ugovor o korištenju sredstava Fonda za sufinanciranje troškova građenja pretovarne stanice „Jelenčići V“ 2. faza.
USLUGA d.o.o. provela je otvoreni postupak javne nabave za predmet nabave „SANACIJA I KONAČNO ZATVARANJE ODLAGALIŠTA OTPADA „JELENČIĆI V“- FAZA 2. – IZGRADNJA PRETOVARNE STANICE“ te je sukladno pregledu i ocjeni ponuda, 2. studenog 2015. godine donesena  Odluka o odabiru, broj 415-24/15.
Kao valjana i najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda ponuditelja Vladimir Gortan d.d. Pazin s kojim je 17. studenog 2015. godine sklopljen Ugovor o izvođenju radova na sanaciji i konačnom zatvaranju odlagališta otpada „Jelenčići V“- Faza 2. – izgradnja pretovarne stanice. Ugovorena vrijednost radova iznosi 5.566.492,00 kuna bez PDV-a.
Sukladno Ugovoru o korištenju sredstava Fonda za sufinanciranje troškova građenja pretovarne stanice „Jelenčići V“ 2. faza., Fond sufinancira 80 % ugovorene vrijednosti izgradnje, stručnog nadzora, projektantskog nadzora i troškova koordinatora II zaštite na radu.
Izgradnja pretovarne stanice je u tijeku i radovi teku prema terminskom planu izvođenja.

Tehnički podaci

Projekt pretovarne stanice, zahvat 2. faze ukupne površine 7168 m2, obuhvaća: cestu-prometnicu unutar odlagališta sa spojem na prilaznu cestu te dio obodne ceste, pretovarnu stanicu površine 2780 m2, prometno manipulativne površine, halu dimenzija 26 m x 12 m x 6,5 m sa opremom za pretovar (2 usipna koša), objekt za zaposlene sa sanitarnim čvorom i garderobom, objekt za zaposlene sa uredom, mosnu vagu, ogradu oko odlagališta dužine cca 700 m sa ulaznim vratima, sustav vodoopskrbe, hidrantske mreže, sakupljanje oborinskih i procjednih voda te javnu rasvjetu pretovarne stanice.
Osnovna namjena pretovarne stanice je pretovar sakupljenog neopasnog otpada iz komunalnih vozila u poluprikolice kapaciteta cca 24 t u kojima će se otpad odvoziti u ŽCGO Kaštijun. Procjenjuje se da će se dnevno sakupiti i pretovariti cca 20 t neopasnog otpada s područja Grada Pazina te općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan, što odgovara kapacitetu jedne poluprikolice dnevno. Proces pretovara jednog komunalnog vozila u poluprikolicu trajati će cca 20 minuta.

 

17|12 2015

327_zvoncici_2

Korisnicima naših usluga, poslovnim suradnicima i svim građanima Grada Pazina

želimo čestit Božić i uspješnu Novu godinu.

Usluga d.o.o.

02|11 2015

Selektivno prikupljanje otpada

kanteTijekom mjeseca studenog 2015. god. Usluga d.o.o. podijelit će 478 setova kanti za odvojeno prikupljanje otpada (papir, staklo i plastika)  domaćinstvima na slijedećim lokacijama:

1. MO Zarečje 90 setova
2. MO Zabrežani 105 setova
3. Ul. Jurja Dobrile 153 setova
4. Ul. M.B.Rašana 94 setova
5. Ul. Matka Laginje 3 seta
6. Šetalište pazinske gimnazije 8 setova
7. Ul. Narodnog doma 22 seta
8. Prolaz E. Jelušića 3 seta

05|10 2015

Obavijest o nadmetanju

Temeljem članka 38. Društvenog ugovora i članka 13. Tržnog reda, “Usluga” d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti Pazin, Šime Kurelića 22 (upravljač tržnice), objavljuje

Nadmetanje za prikupljnje pisanih ponuda za zakup prodajnih površina na otvorenoj tržnici    u Pazinu za blagdane Svih svetih:

Nadmetanje za prikupljanje pisanih ponuda

Plan zatvorena tržnica-terasa

Plan otvorena tržnica-štandovi

 

 

 

 

 

 

 

16|09 2015

Obavijest o stručnom osposobljavanju

Usluga d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti, Pazin Šime Kurelića 22, dana 16. rujna 2015. godine objavljuje

Obavijest kandidatima/kandidatkinjama koji ispunjavaju uvjete iz javnog poziva za dostavu prijava za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa:

Obavijest kandidatima/kandidatkinjama koji ispunjavaju uvjete iz javnog poziva

14|09 2015

Obavijest o mogućnosti priključenja na sustav javne odvodnje-Kastavska ulica

Obavještavamo građane Kastavske ulice da je izgrađen sustav javne odvodnje, čime su osigurani uvjeti za priključenje građevina na sustav javne odvodnje Grada Pazina. Više na donjem linku:

Obavijest o mogućnosti priključenja na sustav javne odvodnje

04|09 2015

Javni poziv za stručno osposobljavanje

Usluga d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti, Pazin, Šime Kurelića 22, dana 04.09.2015. godine objavljuje

JAVNI POZIV za dostavu prijava za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

Javni poziv za stručno osposobljavanje-područje građevina

 

Copyright Usluga d.o.o. Pazin, pogoni Wordpress Izrada weba: Izrada web stranica