02|11 2015

Selektivno prikupljanje otpada

kanteTijekom mjeseca studenog 2015. god. Usluga d.o.o. podijelit će 478 setova kanti za odvojeno prikupljanje otpada (papir, staklo i plastika)  domaćinstvima na slijedećim lokacijama:

1. MO Zarečje 90 setova
2. MO Zabrežani 105 setova
3. Ul. Jurja Dobrile 153 setova
4. Ul. M.B.Rašana 94 setova
5. Ul. Matka Laginje 3 seta
6. Šetalište pazinske gimnazije 8 setova
7. Ul. Narodnog doma 22 seta
8. Prolaz E. Jelušića 3 seta

05|10 2015

Obavijest o nadmetanju

Temeljem članka 38. Društvenog ugovora i članka 13. Tržnog reda, “Usluga” d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti Pazin, Šime Kurelića 22 (upravljač tržnice), objavljuje

Nadmetanje za prikupljnje pisanih ponuda za zakup prodajnih površina na otvorenoj tržnici    u Pazinu za blagdane Svih svetih:

Nadmetanje za prikupljanje pisanih ponuda

Plan zatvorena tržnica-terasa

Plan otvorena tržnica-štandovi

 

 

 

 

 

 

 

16|09 2015

Obavijest o stručnom osposobljavanju

Usluga d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti, Pazin Šime Kurelića 22, dana 16. rujna 2015. godine objavljuje

Obavijest kandidatima/kandidatkinjama koji ispunjavaju uvjete iz javnog poziva za dostavu prijava za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa:

Obavijest kandidatima/kandidatkinjama koji ispunjavaju uvjete iz javnog poziva

14|09 2015

Obavijest o mogućnosti priključenja na sustav javne odvodnje-Kastavska ulica

Obavještavamo građane Kastavske ulice da je izgrađen sustav javne odvodnje, čime su osigurani uvjeti za priključenje građevina na sustav javne odvodnje Grada Pazina. Više na donjem linku:

Obavijest o mogućnosti priključenja na sustav javne odvodnje

04|09 2015

Javni poziv za stručno osposobljavanje

Usluga d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti, Pazin, Šime Kurelića 22, dana 04.09.2015. godine objavljuje

JAVNI POZIV za dostavu prijava za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

Javni poziv za stručno osposobljavanje-područje građevina

 

02|09 2015

Selektivno prikupljanje otpada

kanteGrad Pazin je uz potporu Fonda zaštite okoliša nabavio, a Usluga d.o.o. nedavno postavila:
– 31 zeleni otok (zapremina kontejnera 1.100 l)
– 41 zeleni otok (zapremina kontejnera 240 l)
– 500 setova kanti zapremine 35 l za kućanstvo
Zeleni otoci su postavljeni po mjesnim odborima Grada Pazina te je tako pokriveno čitavo područje s ciljem učinkovitijeg selektivnog prikupljanja otpada.
Od ranije je postavljeno 28 zelenih otoka (zapremina kontejnera 1.100 l).
Oko 400 setova kanti zapremine 35 l podijeljeno je domaćinstvima u ul. Dršćevka, Saše Šantela, V.C.Emina, Jakova Volčića,V. Spinčića, D. Vitezića i Vranica te naseljima Lindar, Lindarski križ, Katun Lindarski, Rijavac i Žudeka. U tijeku je nabava još:
– 5 zelenih otoka (zapremina kontejnera 1.100 l)
– 10 zelenih otoka (zapremina kontejnera 240 l)
– 400 setova kanti zapremine 35 l za domaćinstvo
– 50 kompostera

Nabavljena oprema podijelit će se građanima prema dogovoru sa Gradom Pazinom.

10|06 2015

Natječaj za prodaju nekretnina-stambenog prostora

POS1Usluga d.o.o.  raspisuje Natječaj za prodaju nekretnina – stambenog prostora u stambeno poslovnoj zgradi  na k.č.broj 263/9 (N.I. 2259/3) k.o. Pazin, upisanoj u zk.ul. 4564, u ulici Miroslava Bulešića u Pazinu.

Natječaj za prodaju nekretnina

07|05 2015

Natječaj za prodaju nekretnina

POS1POS2

USLUGA d.o.o., Šime Kurelića 22, Pazin, objavljuje Natječaj za prodaju nekretnina, stambenog  prostora u stambeno poslovnoj zgradi koja se gradi na k.č.broj 263/9 (N.I. 2259/3) k.o. Pazin, upisanoj u zk.ul. 4564, u ulici Miroslava Bulešića u Pazinu.

Natječaj za prodaju nekretnina

09|04 2015

Nadmetanje za prikupljanje ponuda za polugodišnji zakup prodajnih mjesta na tržnici u Pazinu

Temeljem članka 36. Društvenog ugovora i članka 10. Tržnog reda, “Usluga” d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti Pazin, Šime Kurelića 22 (Upravljač tržnice), objavljuje NADMETANJE za prikupljanje pisanih ponuda za polugodišnji zakup prodajnih mjesta (stolova) na tržnici u Pazinu:

Nadmetanje za polugodišnji zakup prodajnih mjesta na tržnici

Plan otvorene tržnice-štandovi

Plan zatvorene tržnice

31|03 2015

Natječaj za prodaju nekretnina

POSUSLUGA d.o.o., Šime Kurelića 22, Pazin, objavljuje Natječaj za prodaju nekretnina-stambenih i poslovnih prostora u stambeno
poslovnoj zgradi koja se gradi na k.č.broj 263/9 (N.I. 2259/3) k.o. Pazin, upisanoj u zk.ul. 4564, u ulici Miroslava Bulešića u Pazinu.

Natječaj za prodaju nekretnina

Katalog stanova

Copyright Usluga d.o.o. Pazin, pogoni Wordpress Izrada weba: Izrada web stranica