15|12 2016

zlatni-snjeskoPoštovani građani i poslovni partneri,

zahvaljujemo na suradnji i povjerenju koje ste nam ukazali u protekloj godini.

Želimo Vam sretne blagdane i uspješnu 2017. godinu!

     Djelatnici

Usluga  d.o.o. i Usluga odvodnja d.o.o.

 

12|12 2016

Obavijest o stanju prodaje grobnih mjesta na groblju “Moj mir” u Pazinu

Obavještavamo cijenjene građane da su sva grobna mjesta na novom polju gradskog groblja “Moj mir” u Pazinu, koja su bila planirana za prodaju, rasprodana. Za sada se za preostala grobna mjesta  ne planira daljnja prodaja.

29|11 2016

Poziv za kupnju-dodjelu grobnog mjesta

kapela-moj-mirPOZIV ZA  KUPNJU –  DODJELU

GROBNOG MJESTA NA GRADSKOM GROBLJU „MOJ MIR“ U PAZINU

U tijeku je proširenje i izgradnja novog polja groblja „Moj mir“ u Pazinu. Usluga d.o.o. poziva sve građane zainteresirane za kupnju – dodjelu na korištenje grobnog mjesta na neodređeno vrijeme, da se radi podnošenja Zahtjeva obrate u sjedište Uprave groblja u Pazinu, Šime Kurelića 22.

Obrazac Zahtjeva može se osobno preuzeti i ispuniti u sjedištu Uprave groblja ili preuzeti na internetskim stranicama www.usluga-pazin.hr. i dostaviti putem elektroničke pošte [email protected].

Položajni plan rasporeda grobnih mjesta može se pregledati u sjedištu Uprave groblja i internetskoj stranici www.usluga-pazin.hr., a za sve druge informacije o visini i plaćanju naknade te o mogućnosti odabira odgovarajućeg grobnog mjesta  potrebno je obratiti se putem telefona 052/619033 ili e-maila [email protected].

Zahtjev za dodjelu grobnog mjesta

Položajni plan groblja

 

Usluga d.o.o. Pazin

 

28|10 2016

Radno vrijeme cvjećarne za blagdane Svih svetih

srceObavještavamo cijenjene kupce da tijekom blagdana Svih svetih, do 01.studenog, cvjećarna “Rože & fiori” ima radno vrijeme od 8:00-18:00 sati.
U ponudi imamo širok asortiman prigodnog rezanog cvijeća, lončanica, buketa i ikebana, kao i lampione za ukrašavanje grobova.

11|10 2016

Zakup štandova te prigodna prodaja cvijeća na tržnici

Temeljem članka 38. Društvenog ugovora  i članka 13. Tržnog reda, “Usluga” d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti Pazin, Šime Kurelića 22 (Upravljač tržnice), objavljuje

NADMETANJE za prikupljanje pisanih ponuda za  zakup prodajnih površina na otvorenoj tržnici  u Pazinu  za blagdane Svih svetih

Nadmetanje za prikupljanje pisanih ponuda za zakup prodajnih površina na otvorenoj  tržnici u Pazinu

Plan: otvorena tržnica-štandovi

Plan: otvorena tržnica-terasa

03|09 2016

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Usluga d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti, Šime Kurelića 22, Pazin, raspisuje

NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u ulici Prolaz Jože Šurana 3 (zgrada uz tržnicu)

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

13|05 2016

PRETOVARNA STANICA

fotografija-tehnički pregledpretovarna

 

Završeni su radovi  na II fazi sanacije i zatvaranja odlagališta otpada „Jelenčići V“ – izgradnji  PRETOVARNE STANICE.

Nakon završetka radova uspješno je izvršen tehnički pregled izgrađene građevine, te je ishodovana uporabna dozvola.

31|03 2016

Pretovarna stanica u Pazinu

PRETOVARNA STANICAfotografija 3fotografija 2fotografija5

Radovi na izgradnji pretovarne stanice su pri kraju.

28|01 2016

Popis korisnika donacija i sponzorstva u 2015. godini

“USLUGA” d.o.o. Pazin objavljuje popis donacija i sponzorstva u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine.

Popis donacija i sponzorstva u 2015. godini

27|01 2016

Izgradnja pretovarne stanice u Pazinu

pretovarna_

pretovarna stanicaIstarska županija je u postupku uspostave integralnog sustava gospodarenja otpadom s ključnom građevinom Županijskim centrom za gospodarenje otpadom „Kaštijun“. Prema terminskom planu ŽCGO „Kaštijun“ mora započeti s probnim radom već ove godine. U cilju osiguranja ostatnog komunalnog otpada za rad ŽCGO „Kaštijun“ potrebno je izgraditi i ishodovati uporabnu dozvolu za pretovarnu stanicu Pazin-Jelenčići V kojom gospodari komunalna tvrtka USLUGA d.o.o. Pazin. Za navedeno je potpisan Sporazum o provedbi projekata pretovarnih stanica i ostalih objekata za gospodarenje otpadom u Istarskoj županiji Klasa: 024-04/13-08/2, Ur. broj: 563-07-02/27-13-1 od 24. srpnja 2013. godine. Sporazumne strane su Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Istarska županija i Gradovi Buzet, Labin, Pazin, Poreč, Rovinj i Umag.
Na temelju Odluke o ulaganju sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u građenje pretovarne stanice „Jelenčići V“ na području Grada Pazina, KLASA: 024-04/15-03/1, URBROJ: 563-01/01-15-10, od 6. listopada 2015. godine, sklopljen je Ugovor o korištenju sredstava Fonda za sufinanciranje troškova građenja pretovarne stanice „Jelenčići V“ 2. faza.
USLUGA d.o.o. provela je otvoreni postupak javne nabave za predmet nabave „SANACIJA I KONAČNO ZATVARANJE ODLAGALIŠTA OTPADA „JELENČIĆI V“- FAZA 2. – IZGRADNJA PRETOVARNE STANICE“ te je sukladno pregledu i ocjeni ponuda, 2. studenog 2015. godine donesena  Odluka o odabiru, broj 415-24/15.
Kao valjana i najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda ponuditelja Vladimir Gortan d.d. Pazin s kojim je 17. studenog 2015. godine sklopljen Ugovor o izvođenju radova na sanaciji i konačnom zatvaranju odlagališta otpada „Jelenčići V“- Faza 2. – izgradnja pretovarne stanice. Ugovorena vrijednost radova iznosi 5.566.492,00 kuna bez PDV-a.
Sukladno Ugovoru o korištenju sredstava Fonda za sufinanciranje troškova građenja pretovarne stanice „Jelenčići V“ 2. faza., Fond sufinancira 80 % ugovorene vrijednosti izgradnje, stručnog nadzora, projektantskog nadzora i troškova koordinatora II zaštite na radu.
Izgradnja pretovarne stanice je u tijeku i radovi teku prema terminskom planu izvođenja.

Tehnički podaci

Projekt pretovarne stanice, zahvat 2. faze ukupne površine 7168 m2, obuhvaća: cestu-prometnicu unutar odlagališta sa spojem na prilaznu cestu te dio obodne ceste, pretovarnu stanicu površine 2780 m2, prometno manipulativne površine, halu dimenzija 26 m x 12 m x 6,5 m sa opremom za pretovar (2 usipna koša), objekt za zaposlene sa sanitarnim čvorom i garderobom, objekt za zaposlene sa uredom, mosnu vagu, ogradu oko odlagališta dužine cca 700 m sa ulaznim vratima, sustav vodoopskrbe, hidrantske mreže, sakupljanje oborinskih i procjednih voda te javnu rasvjetu pretovarne stanice.
Osnovna namjena pretovarne stanice je pretovar sakupljenog neopasnog otpada iz komunalnih vozila u poluprikolice kapaciteta cca 24 t u kojima će se otpad odvoziti u ŽCGO Kaštijun. Procjenjuje se da će se dnevno sakupiti i pretovariti cca 20 t neopasnog otpada s područja Grada Pazina te općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan, što odgovara kapacitetu jedne poluprikolice dnevno. Proces pretovara jednog komunalnog vozila u poluprikolicu trajati će cca 20 minuta.

 

Copyright Usluga d.o.o. Pazin, pogoni Wordpress Izrada weba: Izrada web stranica