Raspored odvoza miješanog i reciklabilnog otpada za 2023. godinu

Raspored odvoza miješanog i reciklabilnog otpada za Grad Pazin za 2023. godinu (1,1 MB) Raspored odvoza miješanog i reciklabilnog otpada za Općinu Cerovlje za 2023. godinu (467,5 KB) Raspored odvoza miješanog i reciklabilnog otpada za Općinu Tinjan za 2023. godinu (445,4 KB) Raspored odvoza miješanog i reciklabilnog otpada za Općinu Sveti Petar u Šumi za 2023. godinu (276,2 KB) Raspored odvoza miješanog i reciklabilnog otpada za Općinu Gračišće za 2023. godinu (443,8 KB) Raspored odvoza miješanog i reciklabilnog otpada za Općinu Karojba za 2023. godinu (446,9 KB) Raspored odvoza miješanog i reciklabilnog otpada za Općinu Motovun za 2023. godinu (442,2 KB) Raspored odvoza miješanog i reciklabilnog otpada za Općinu Lupoglav za 2023. godinu (279,5 KB)