Preuzmite datoteke:

Raspored odvoza miješanog i reciklabilnog otpada za Grad Pazin i Općine za 2022. godinu.pdf (599,3 KB) Raspored odvoza miješanog komunalnog i reciklabilnog otpada za 2022. godinu za Grad Pazin.pdf (343,3 KB) Raspored odvoza miješanog komunalnog i selektivnog otpada za 2022. godinu za Općinu Cerovlje.pdf (187,9 KB) Raspored odvoza miješanog komunalnog i selektivnog otpada za 2022. godinu za Općinu Gračišće.pdf (132,5 KB) Raspored odvoza miješanog komunalnog i selektivnog otpada za 2022. godinu za Općinu Karojba.pdf (99,5 KB) Raspored odvoza miješanog komunalnog i selektivnog otpada za 2022. godinu za Općinu Lupoglav.pdf (178,0 KB) Raspored odvoza miješanog komunalnog i selektivnog otpada za 2022. godinu za Općinu Motovun.pdf (172,8 KB) Raspored odvoza miješanog komunalnog i selektivnog otpada za 2022. godinu za Općinu Sv. Petar u šumi.pdf (74,9 KB) Raspored odvoza miješanog komunalnog i selektivnog otpada za 2022. godinu za Općinu Tinjan.pdf (114,1 KB)