Zanima me informacija u vezi odvoza glomaznog otpada. Kako mogu naručiti kontejner za odvoz glomaznog otpada?

Odvoz i zbrinjavanje glomaznog otpada za fizičke osobe besplatno je jednom godišnje do dva metra kubična. U rubrici Usluge-Čistoća-Glomazni otpad možeti saznati više infromacija te preuzeti Zahtjev za odvoz glomaznog otpada.

Priznajem da sam auto parkirao na mjestu koje se naplaćuje, ali zadržao sam se samo pola sata. Zašto mi je izdana dnevna parkirna karta od 80,00 kuna?

Korištenje javnih parkirališta u gradu Pazinu, koja su odgovarajuće označena prometnom signalizacijom, naplaćuje se. Korisnik parkiranja - vlasnik vozila podliježe plaćanju dnevne karte, a ako želi koristiti parkiranje u kraćem vremenskom trajanju može kupiti jednosatnu ili višesatnu kartu putem automata na parkiralištu ili mobilnim telefonom. Korisnik parkirališta može kupiti i godišnju kartu po povlaštenim uvjetima. Nadzor nad naplatom parkiranja vrši ovlaštena osoba koja izdaje dnevne karte korisnicima koje ne plate parkiranje na jedan od opisanih načina. 

Koju naknadu može naplaćivati uprava groblja?

Prema Zakonu o grobljima, uprava groblja ima pravo naplatiti dvije naknade. Prva je naknada jednokratna i naplaćuje se prilikom davanja grobnog mjesta na korištenje na neodređeno vrijeme i o tome uprava groblja donosi rješenje. Drugu naknadu korisnik plaća godišnje za  korištenje grobnog mjesta, a neplaćanjem iste kroz zakonom propisano razdoblje od 10 godina  smatra se napuštanjem grobnog mjesta/grobnice s kojim uprava groblja može slobodno raspolagati, tj.  može ga  ponovo dodijeliti na korištenje pod uvjetom da je od posljednjeg ukopa u taj grob proteklo 15 godina, odnosno da je od ukopa u grobnicu proteklo 30 godina.

Zanima me raspored odvoza otpada na području naselja gdje živim. Gdje ga mogu pročitati?

Raspored odvoza otpada možete vidjeti na našoj web stranici.

Kad ćete zamijeniti pijesak u parkovima gdje se igraju djeca?

Pijesak se u parkovima dosipava odnosno mijenja jednom godišnje, u proljeće, a sukladno Planu održavanja javnih površina koji donosi Grad Pazin. 

Zanima me kako doći i što je sve potrebno za maleni štand na tržnici? Imam otvoren opg i htjela bih prodavati jagode.

Sve potrebne informacije oko iznajmljivanja štanda za prodaju na našoj tržnici možete dobiti na telefon 052 619 030. Štand (ili klupa) se može iznajmiti na dnevnoj bazi, a moguće je i trajnije iznajmljivanje sklapanjem ugovora, ovisno o Vašim potrebama. Hvala na interesu.

Gdje se mogu lijepiti plakati u Pazinu? Koga mogu tražiti dozvolu?

Plakati i oglasi mogu se postavljati na oglasnim stupovima, oglasnim pločama i drugim oglasnim predmetima koje odredi Grad Pazin. Grad Pazin je nama povjerio poslove oglašavanja i plakatiranja. Za postavljanje plakata možete nam se obratiti radnim danom od 7 do 15 sati. Usluga plakatiranja naplaćuje se prema cjeniku koji možete pronaći na ovim stranicama.