Radovi u visokogradnji

Za sva pitanja i informacije u vezi ove usluge, nazovite: 052 619 030 ili 052 619 035

Usluga d.o.o. Pazin povrh svih radova u svojem velikom djelokrugu registrirana je i za obavljanje djelatnosti visokogradnje. Tu spadaju poslovni i stambeni objekti te objekti od društvenog sadržaja. Do sada izgradili smo veći broj kapelica - Lindar, Zabrežani, Stari Pazin, Trviž. Od zgrada učestvovali smo u izgradnji stambeno poslovnih građevina, adaptaciji i rekonstrukciji Suda u Pazinu, većeg broja stanova u zgradama.

Za sve Vaše potrebe možete na kontaktirati radi izdavanja referenci ili ispunjavanja troškovnika - ponuda.