Miješani komunalni otpad

Za sva pitanja i informacije u vezi ove usluge, nazovite: 052 619 032 ili 091 624 2772

Odvoz kontejnera se obavlja na području Grada Pazina i okolnih općina gdje su za to mogući uvjeti. Za preostala područja stvaraju se uvjeti kako bi sva najmanja i najudaljenija mjesta bila uključena u organizirani odvoz otpada.

Kućanstva

Broj članova kućanstva cijena bez PDVa PDV sa PDVom Količina
1 21,92 kn 13 % 24.77 kn 0
2 29,38 kn 13 % 33.20 kn 0
3 36,84 kn 13 % 41.63 kn 0
4 44,30 kn 13 % 50.06 kn 0
5 51,76 kn 13 % 58.49 kn 0
6 59,22 kn 13 % 66.92 kn 0
7 66,68 kn 13 % 75.35 kn 0
8 74,14 kn 13 % 83.78 kn 0
9 81,60 kn 13 % 92.21 kn 0
10 89,06 kn 13 % 100.64 kn 0
11 96,52 kn 13 % 109.07 kn 0
12 103,98 kn 13 % 117.50 kn 0
Ukupna cijena bez PDV-a 0,00 kn
Zatraži ponudu za usluge

Gospodarstvo

Volumen posude u litrama cijena bez PDVa PDV sa PDVom Količina
60 5,58 kn 13 % 6.31 kn 0
80 7,44 kn 13 % 8.41 kn 0
120 11,16 kn 13 % 12.61 kn 0
240 22,32 kn 13 % 25.22 kn 0
360 33,48 kn 13 % 37.83 kn 0
660 61,38 kn 13 % 69.36 kn 0
770 71,61 kn 13 % 80.92 kn 0
900 83,70 kn 13 % 94.58 kn 0
1100 102,30 kn 13 % 115.60 kn 0
Ukupna cijena bez PDV-a 0,00 kn
Zatraži ponudu za usluge

Odvoz kontejnera

m3 cijena bez PDVa PDV sa PDVom Količina
0 - 5 km 410,00 kn 13 % 463.30 kn 0
5 - 10 km 460,00 kn 13 % 519.80 kn 0
10 - 15 km 510,00 kn 13 % 576.30 kn 0
15 - 20 km 560,00 kn 13 % 632.80 kn 0
20 - 25 km 610,00 kn 13 % 689.30 kn 0
25 - 30 km 660,00 kn 13 % 745.80 kn 0
Ukupna cijena bez PDV-a 0,00 kn
Zatraži ponudu za usluge

Za ovu uslugu obračunava se i namjenski dodatak po cijeni od 0,007 kn/l (odnosna 1 tura= 5m3 = 5.000 litara što iznosi 35,00 kn, na ovu stavku se ne obračunava porez).

Napomena 1: Odlukom Uprave Društva i na temelju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u (NN 22/12) od 1. ožujka 2012. godine u Cjeniku je stopa PDV-a sa 23% promijenjena na 25%.

Napomena 2: Odlukom Uprave Društva i na temelju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u (NN 115/16) od 1. siječnja 2017. godine u Cjeniku je stopa PDV-a sa 25% promijenjena na 13%.