Za sva pitanja i informacije u vezi ove usluge, nazovite: 052 /61 9030 ili 091 /62 42772

Zelene površine

Košnja i uređenje travnjaka, sadnja i uređenje cvijeća i ukrasnog drveća

Prema programu održavanja zelenih površina grada Pazina obuhvaćeno je oko 84 500 m2 uređenih zelenih površina, te oko 250 m2 cvjetnih gredica. Radovi na čišćenju zelenih površina obavljaju se tijekom čitave godine, dok se košnja obavlja šest do osam puta godišnje zavisno od potrebe.

Uz aktivnosti vezane za održavanje zelenih površina i cvjetnih gredica Usluga d.o.o. obavlja i radove na održavanju stabala i grmlja, kao i radove popravka te dobave i ugradbe urbane opreme.