Za sva pitanja i informacije u vezi ove usluge, nazovite: 052 /61 9-032 ili 091 /62 42772

Inertni građevinski otpad

Građevinsko odlagalište Lakota

GRAĐEVINSKO ODLAGALIŠTE LAKOTA

Grad Pazin je kao lokaciju za odlaganje građevnog otpada odredio lokaciju Lakota, te se ista koristi za tu namjenu od 2015.g. Odlaganje otpada na navedenoj lokaciji je u cilju prenamjene prostora sukladno prostorno – planskoj dokumentaciji vrši se u skladu sa Planom gospodarenja inertnim građevnim otpadom na lokaciji 'Lakota – Bujica Drazej', a prema idejnom projektu br. 5792 iz kolovoza 2016.- 'Predio Lakota – zona sportsko rekreacijske namjene i parkiralište' izrađenog od tvrtke Urbis 72 d.d.  

Usluga  d.o.o. upravlja građevnim odlagalištem, te je shodno tome ishodila 'Dozvolu za obavljanje djelatnosti gospodarenja inertnim otpadom' od 19. veljače 2015. god. sa vijekom trajanja 5 godina.  

RADNO VRIJEME:

Odlagalište je zatvoreno do daljnjeg.