U suradnji s Gradom Pazinom, Usluga d.o.o. započela je podjelu prvih 100 kompostera korisnicima na području grada Pazina prema datumu zahtjeva. 

S obzirom da biootpad čini čak 40% prosječne kante za otpad, ovom akcijom  želimo potaknuti kompostiranje i našim korisnicima omogućiti smanjivanje količina biootpada koje odlažu.

S poštovanjem, 

Usluga d.o.o.