Poštovani korisnici, 

još jedanput vas pozivamo da pravilno i savjesno zbrinjavate  miješani i reciklabilni komunalni otpad kako bi se zaštitilo radnike i smanjila mogućnost širenja zaraze.

Pozivamo vas također da koristite vaše korisničke kartice za odlaganje miješanog komunalnog otpada jer ako vaš kućni otpad ostavljate izvan polupodzemnih spremnika takvim ponašanjem izlažete naše radnike povećanom riziku zaraze. 

Naglašavamo kako se u skladu s mjerama za sprječavanje širenja zaraze, uz velike napore i trud, odvoz i sakupljanje otpada redovno odvija, najfrekventnije ulice i pješačke zone pojačano se čiste (često i u kasnim poslijepodnevnim satima) sve u cilju održavanja visoke razine higijene. 

Čistoća našeg grada u našim je rukama!

Hvala.

Budimo odgovorni!