S početkom ožujka 2020. trgovačko društvo Usluga d.o.o. započelo je s akcijom pranja i održavanja čistoće spremnika za reciklabilni otpad građana, tzv. „zelenih otoka“.

S održavanjem čistoće zelenih otoka započelo se u užem centru grada Pazina, a samo pranje vrši se u trgovačkom društvu Usluga d.o.o.