Poštovani korisnici,

donosimo raspored korištenja mobilnog reciklažnog dvorišta na području općina Pazinštine (Karojba, Motovun, Lupoglav, Cerovlje, Gračišće, Tinjan, Sveti Petar u Šumi) za 2020. godinu. 

S poštovanjem, 

Usluga d.o.o. Pazin