Poštovani korisnici, 

na praznik Dana neovisnosti, 8. listopada 2019. odvoz miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada odvijat će se prema rasporedu. 

S poštovanjem, 

Usluga d.o.o.