Na 177. sjednici Vlade RH, održanoj 5. rujna 2019., jednoglasno je prihvaćen prijedlog Ministarstva zaštite okoliša i energetike te je donesena Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom. Što po tom pitanju trebaju učiniti jedinice lokalne samouprave?

Izmjena stupa na snagu 8 dana nakon objave u Narodnim novinama, čime počinje teći rok od 3 mjeseca za usklađenje postojeće gradske Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.

Bitne novosti su da se korisnici javne usluge dijele u dvije kategorije, kućanstva i one korisnike koji nisu kućanstva (ovi potonji dijele se prema djelatnostima koje obavljaju na potkategorije). Potkategorije su navedene u prilogu koji je dio Uredbe (cijeli dokument možete vidjeti OVDJE), i gradovi će ih morati preslikati u svoje Odluke.

U Odluke će morati za svaku od kategorija/potkategorija uvrstiti iznose koje će korisnici plaćati na ime fiksnog dijela računa za odvoz otpada (tzv. obvezna minimalna javna usluga – OMJU).

Nažalost, time će i mali i veliki potrošači iz iste kategorije plaćati jednak iznos OMJU, odnosno malima će cijena vjerojatno porasti u odnosu na dosadašnju, a velikima se smanjiti. Ovo će vjerojatno izazvati lavinu pritužbi građana, ali prema donesenome propisu trebat će se postupiti.

Novina je i da će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost od 1.siječnja 2020. godine sklapati ugovore s davateljima javne usluge i sufinancirati im troškove odvojenog sakupljanja otpadne ambalaže.

Mijenja se i način obračuna poticajne naknade, iako ne na način da pomogne svima (oslobođeni će biti zaista samo rekorderi u odvojenom skupljanju otpada).

Članak preuzet s: http://www.udruga-gradova.hr/izmjena-uredbe-o-gospodarenju-komunalnim-otpadom-sto-nam-je-ciniti/