Nabavka individualnih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada na razini RH morat će se ponoviti!

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost izabrao je ekonomski najpovoljnije ponuditelje za posao nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Rok za dostavu ponuda bio je 24. travnja.

Birali su se ponuditelji za pet grupa nabave (kante za odvojeno prikupljanje otpada te po dvije vrste kontejnera i zvona), no postupak će se ponoviti za prvu grupu. U ostale četiri grupe posao su dobili Eol Ekos, Plastik Gogić, Gradatin i Kova.

Nakon sklapanja ugovora s tvrtkama, Fond će na svojim internetskim stranicama objaviti termine isporuke spremnika po grupama nabave i po jedinicama lokalne samouprave.

Preuzeto: http://www.komunal.hr/vijesti/fond-izabrao-dobavljace-spremnika-prosli-su-gradatin-eol-ekos-plastik-gogic-i-kova/?fbclid=IwAR3nQz3SWrRoZdQYjhTnvXWKuRIeNyhDENEGA7GVUhQAjyq9AMZgZ3N7cq0