Poštovani korisnici, 

u cilju smanjenja količina otpadnog papira i očuvanja prirodnih resursa, Usluga d.o.o. Pazin želi omogućiti svojim korisnicima (kategorija kućanstvo) novu besplatnu uslugu zaprimanja računa javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada putem e-mail adrese (elektroničke pošte).

Ako želite da Vaši računi stižu direktno na Vašu e-mail adresu, u PDF formatu, molimo Vas da ispunite obrazac u privitku. 

Molimo Vas da popunjeni obrazac dostavite na e-mail: info@usluga-pazin.hr ili osobno na adresu Šime Kurelića 22, Pazin. Obrazac možete preuzeti i na našim web stranicama www.usluga-pazin.hr.

S poštovanjem,

Usluga d.o.o. Pazin