Poštovani korisnici, 

na Uskrsni ponedjeljak odvoz miješanog komunalnog otpada odvijat će se prema rasporedu!