Grad Pazin započeo je s provedbom projekta "Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u sklopu odlagališta otpada „Jelenčići V“.

Svrha projekta je povećanje stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i doprinos smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište.

Ulaganjem u izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta, te provedbu informativno -obrazovnih aktivnosti za stanovnike postići će se zadani ciljevi projekta.

Više pročitajte na Facebook stranici "Paziš li na okoliš? Pazin!"